Luận án Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sức mạnh của nam vận động viên cử tạ thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục ký hiệu viết tắt trong luận án

Danh mục các biểu bảng, biểu đồ, hình vẽ trong luận án

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5

1.1. Khái lược lịch sử phát triển của môn cử tạ

1.1.1. Môn cử tạ thời cổ đại

1.1.2. Môn cử tạ thế giới cận đại

1.1.3. Đặc điểm của cử tạ hiện đại

1.1.3. Sự phát triển môn cử tạ của Việt Nam

5 5 6 8 9

1.2. Sinh lý học của cơ xương (cơ vân)

1.2.1. Cấu trúc của cơ xương

1.2.2. Cơ chế của sự co cơ

1.2.3. Đặc điểm sinh lý sợi cơ

1.2.4. Nguyên lý của sự thay đổi kích thước cơ

1.2.5. Sinh lí học tế bào cơ gốc (skeletal muscle stem cellssatellite cells)

10

11

13

14

16

17

1.3. Cơ sở khoa học của huấn luyện sức mạnh trong cử tạ

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Đặc điểm cơ học của lực

1.3.3. Phân loại sức mạnh

1.3.4. Cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh

1.3.5. Nhiệm vụ và phương pháp huấn luyện sức mạnh

1.3.6. Sức mạnh cơ của các VĐV cử tạ

27

27

28

29

31

33

36

1.4. Các công trình nghiên cứu liên quan 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY