Luận án Nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế ở tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

CHỮ VIẾT TẮT

DANH SÁCH BẢNG

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ

DANH SÁCH BẢN ĐỒ

MỞ ĐẦU .2

1. Lí do chọn nghiên cứu đề tài .2

2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề .3

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 3

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .4

3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giới hạn nghiên cứu đề tài .7

3.1. Mục tiêu .7

3. 2. Nhiệm vụ .7

4. Phạm vi nghiên cứu .8

5. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu .9

5.1. Các quan điểm nghiên cứu .9

5.1.1. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ .9

5.1.2 Quan điểm hệ thống. 9

5.1.3. Quan điểm lịch sử, viễn cảnh .9

5.1.4. Quan điểm phát triển bền vững. 9

5.2. Các phương pháp nghiên cứu .10

5.2.1. Phương pháp tổng hợp tài liệu, số liệu thống kê. 10

5.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa .10

5.2.3. Phương pháp xử lí và phân tích tài liệu, số liệu .10

5.2.4. Phương pháp bản đồ, biểu đồ và ứng dụng công nghệ GIS .11

5.2.5. Phương pháp chuyên gia .11

5.2.6. Phương pháp thang điểm tổng hợp .11

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn .12

7. Cấu trúc của luận án .13

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ .14

1.1. Cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế .14

1.1.1. Quan niệm về tổ chức lãnh thổ .14

1.1.2. Quan niệm và nguyên tắc của tổ chức lãnh thổ kinh tế .16

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ kinh tế .19

1.1.4. Một số hình thức cơ bản của tổ chức lãnh thổ kinh tế .25

1.2. Cơ sở thực tiễn nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế .31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY