Luận án Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác đào tạo tại các trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam (Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện)

Hiện nay, các CQTTTV thường áp dụng một số hình thức XLTT

như: Phân loại, định chủ đề, định từ khóa, tóm tắt. Kết quả nghiên cứu thu

được kết quả như sau: Trong các hình thức xử lý thông tin được áp dụng tại

CQTTTV, phân loại tài liệu là hệ thống xử lý thông tin phổ biến nhất, tiếp

đó là biên mục mô tả, định từ khóa, tóm tắt, định chủ đề. Về nghiệp vụ, các

CQTTTV đều áp dụng chuẩn nghiệp vụ là biên mục đọc máy MARC21,

mô tả biên mục Anh-Mỹ AACR2 và phân loại DDC.

2.2.3. Lưu trữ thông tin

Qua khảo sát cho thấy, 100% các CQTTTV lưu trữ thông tin bằng

hai hình thức: Lưu trữ thông tin truyền thống và lưu trữ thông tin hiện

đại. Trong môi trường lưu trữ thông tin hiện đại, hầu hết các thông tin

được lưu trữ trong các CSDL. Tại các trường các CSDL, các bộ sưu tập

số đều có thể tra cứu, khai thác trên trang Web hoặc có thể đọc toàn văn

trên mạng LAN tại CQTTTV các trường.

2.2.4. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông tin

Sản phẩm thông tin: CQTTTV các trường ĐHKT đã tạo ra các sản

phẩm thông tin (SPTT) sau: Ấn phẩm thông tin (APTT) điện tử; Báo cáo

khoa học các cấp; Cơ sở dữ liệu (CSDL) luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

CSDL Online, CSDL Offline. Trong số các SPTT đó, qua nghiên cứu cho

thấy đa số NDT quan tâm sử dụng các ấn phẩm thông tin; các CSDL.

Dịch vụ thông tin: tại các trường ĐHKT hiện cung cấp cho NDT

các dịch vụ thông tin khá đa dạng và phong phú, cụ thể: Tìm tin trên

Internet; Cung cấp tài liệu; Tư vấn, trao đổi thông tin; Phổ biến thông tin

chọn lọc (PPTTCL); Sao chụp và in ấn tài liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY