Luận án Nghiên cứu góp phần phát triển công nghệ sản xuất hạt giống cà chua lai F1

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vii

Danh mục bảng viii

Danh mục hình xi

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu của đề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

5 Những đóng góp mới của luận án 5

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 6

1.1 Nguồn gốc, phân loại của cây cà chua 6

1.1.1 Nguồn gốc 6

1.2.2 Phân loại 7

1.2 Đặc điểm ra hoa, đậu quả của cây cà chua 9

1.2.1 Đặc điểm thực vật học của hoa cà chua 9

1.2.2 Sự hình thành và phát triển hoa, quả và các yếu tố ảnh hưởng đến

quá trình thụ phấn ở cây cà chua 10

1.3 Hiện tượng bất dục ở cà chua và ứng dụng trong chọn tạo giống ưu thế lai 12

1.3.1 Các dạng bất dục ở cà chua 12

1.3.2 Ứng dụng các dạng bất dục đực trong chọn tạo giống cà chua ưu thế lai 18

1.4 Công nghệ sản xuất hạt giống lai cà chua 24

1.4.1 Sản xuất hạt giống cà chua lai sử dụng dòng mẹ hữu dục 25

1.4.2 Sản xuất hạt giống cà chua lai sử dụng dòng mẹ bất dục 28

1.5 Công nghệ sản xuất hạt giống cà chua lai ở Việt Nam 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY