Luận án Nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác nhà nước và tư nhân (ppp) trong các dịch vụ môi trường ở các đô thị của Việt Nam

Để đảm bảo thực hiện được các giải pháp nêu trên, vai trò của các

bộ ngành như sau:

1) Vai trò của Nhà nước: Vai trò đầu tàu của Chính phủ là phân

công nhiệm vụ cho các bộ, ban ngành thực hiện việc ra soát các văn

bản liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Theo đó:

i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp thực hiện việc rà

soát các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, xem xét xây dựng

các hướng dẫn viết đề xuất báo cáo khả thi, các tiêu chí lựa chọn dự

án, nhà đầu tư, chia sẻ rủi ro, cách thức minh bạch thông tin, cho

các dự án PPP, đặc biệt là chủ trì xây dựng Luật/Nghị định chung về

PPP. Tổ chức đào tạo và tập huấn nâng cao nhận thức về PPP cho Cơ

quan Nhà nước ở các địa phương, cho công động và doanh nghiệp.

Vận động các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ hỗ trợ vốn ODA cho

Quỹ Chuẩn bị và Phát triển dự án (PDF), Quỹ Quỹ Hỗ trợ bù đắp

tính khả thi của dự án (VGF) và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án PPP.

ii) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các bộ

ngành thực hiện rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến giải

phóng mặt bằng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chia sẻ trách

nhiệm của công dân đối với Nhà nước trong thu gom và xử lý chất

thải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY