Luận án Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều

MỞ ĐẦU . 12

0.1. MỘT SỐ THUẬT NGỮ KHOA HỌC VỀ ĐOẠN SÔNG CONG GẤP 12

0.2. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 14

0.2.1. Yêu cầu về phòng chống úng ngập . 14

0.2.2. Yêu cầu về phòng chống sạt lở bờ . 14

0.2.3. Yêu cầu về phát triển giao thông thủy. 15

0.2.4. Yêu cầu cảnh quan, môi trường, xây dựng thành phố . 15

0.2.5. Yêu cầu về thiết kế công trình chỉnh trị đoạn sông cong gấp . 16

0.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 17

0.4. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN . 18

0.4.1. Mục tiêu luận án. 18

0.4.2. Nội dung chính của luận án . 18

0.5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN. 18

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHỈNH TRỊ

ĐOẠN SÔNG CONG GẤP . 19

1.1. CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 19

1.2. NHỮNG THÀNH TỰU VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 19

1.3. THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI . 22

1.3.1. Về kết cấu dòng chảy. 22

1.3.2. Nghiên cứu về diễn biến hình thái đoạn sông uốn khúc . 24

1.3.3. Về chỉnh trị đoạn sông cong gấp. 25

1.3.4. Về dòng chảy, diễn biến lòng sông vùng ảnh hưởng triều. 30

1.4. THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM . 37

1.4.1. Các nghiên cứu về sông vùng triều . 38

1.4.2. Các công trình cắt sông đã nghiên cứu và thực hiện . 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY