Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyolefin và ứng dụng trong ngành vật liệu nổ

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

PHẦN I. TỔNG QUAN . 3

I.1. Giới thiệu chung về polyme blend . 3

I.1.1. Phân loại polyme blend . 4

I.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của polyme blend . 5

I.1.3. Các phương pháp xác định sự tương hợp của polyme blend . 5

I.1.4. Một số biện pháp tăng cường tính tương hợp của các polyme . 7

I.1.5. Các tương tác đặc biệt trong polyme blend . 11

I.1.6. Các phương pháp chế tạo vật liệu polyme blend . 13

I.1.7. Đặc trưng và một số tính chất của polyme dùng để nghiên cứu . 14

I.1.8. Một số phụ gia tương hợp sử dụng cho tổ hợp vật liệu polyolefin . 21

I.1.9. Một số phụ gia sử dụng trong nghiên cứu . 23

I.2. Tình hình nghiên cứu tổ hợp vật liệu polyolefin . 28

I.3. Một số ứng dụng của tổ hợp vật liệu polyolefin . 43

I.3.1. Dây dẫn tín hiệu nổ. 43

I.3.2. Bi nghiền thuốc nổ AD1 . 46

PHẦN II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM . 51

II.1. Nguyên liệu & hóa chất . 51

II.2. Chế tạo mẫu vật liệu polyme blend PE/EVA . 52

II.2.1. Chế tạo mẫu vật liệu polyme blend PE/EVA . 52

II.2.2. Chế tạo mẫu polyme blend PE/EVA/mLLDPE . 52

II.3. Chế tạo mẫu vật liệu polyme blend PP/PE . 53

II.3.1. Chế tạo mẫu vật liệu polyme blend PP/PE . 53

II.3.2 Chế tạo mẫu polyme blend PP/PE/mLLDPE . 54

III.4. Chế tạo mẫu vật liệu polyme blend PA/PP . 54II.4.1. Chế tạo mẫu vật liệu polyme blend PA/PP . 54

II.4.2 Chế tạo mẫu polyme blend PA/PP/PP-g-MA . 55

II.5. Các phương pháp nghiên cứu. 55

II.5.1. Nghiên cứu khả năng chảy nhớt của polyme blend . 55

II.5. 2. Xác định tính chất cơ lý của polyme blend đã chế tạo . 55

II.5.3. Phân tích sự thay đổi khối lượng mẫu theo nhiệt độ (TGA) . 57

II.5.4. Nghiên cứu cấu trúc hình thái vật liệu polyme blend bằng chụp ảnh

hiển vi điện tử quét (SEM) . 57

II.5.5. Chụp phổ hồng ngoại . 57

II.6. Chế thử dây dẫn tín hiệu nổ và kiểm tra sản phẩm tại Nhà máy Z121 . 60

II.7. Tiến hành sản xuất bi nghiền và thử nghiệm nghiền, trộn thuốc nổ công

nghiệp AD1 tại Nhà máy Z121 . 65

PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 67

III.1. Nghiên cứu chế tạo polyme blend PE/EVA. 67

III.1.1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PE/EVA . 67

III.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng mLLDPE đến khả năng chảy

nhớt của polyme blend PE/EVA . 70

III.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến tính chất

cơ lý của vật liệu polyme blend PE/EVA/mLLDPE . 71

III.1.4. Nghiên cứu cấu trúc của vật liệu polyme blend PE/EVA có và

không sử dụng phụ gia tương hợp . 77

III.1.5. Nghiên cứu độ bền nhiệt của vật liệu polyme blend PE/EVA có và

không sử dụng phụ gia tương hợp . 78

III.1.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống oxy hóa đến độ bền oxy

hóa nhiệt của polyme blend PE/EVA . 80

III.1.7. Giản đồ DSC của polyme blend PE/EVA và PE/EVA/mLLDPE . 82

III.2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PP/PE . 85

III.2.1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend PP/PE . 85

III.2.2. Nghiên cứu quá trình trộn hợp nóng chảy của vật liệu polyme blend

PP/PE có sử dụng mLLDPE là phụ gia tương hợp . 88III.2.3. Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme blend PP/PE có sử

dụng mLLDPE làm phụ gia tương hợp . 89

III.2.4. Nghiên cứu độ bền nhiệt của vật liệu polyme blend PP/PE có và

không sử dụng phụ gia tương hợp . 91

III.2.5. Nghiên cứu cấu trúc của vật liệu polyme blend PP/PE có và không

sử dụng phụ gia tương hợp . 92

III.2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống oxy hóa đến độ bền oxy

hóa nhiệt của polyme blend PP/PE/mLLDPE. 93

III.2.7. Giản đồ DSC của vật liệu polyme blend PP/PE có và không sử dụng

phụ gia tương hợp . 97

III.3. Nghiên cứu chế tạo vât liệu polyme blend PA/PP. 100

III.3.1. Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme blend PA/PP có và

không sử dụng phụ gia tương hợp . 100

III.3.2. Nghiên cứu độ bền nhiệt của polyme blend PA/PP có và không sử

dụng phụ gia tương hợp . 102

III.3.3. Nghiên cứu hình thái cấu trúc của vật liệu polyme blend PA/PP có

và không sử dụng phụ gia tương hợp . 104

III.3.4. Giản đồ DSC của polyme blend PA/PP có và không sử dụng phụ

gia tương hợp. 105

III.3.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của PP-g-MA tới khả năng hấp thụ nước của

vật liệu polyme blend PA/PP . 108

III.3.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống tĩnh điện đến điện trở

suất bề mặt của vật liệu polyme blend PA/PP . 109

III.3.7. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống oxy hóa đến độ bền oxy

hóa nhiệt của vật liệu polyme blend PA/PP/PP-g-MA . 112

III.3.8. Nghiên cứu độ cứng và độ mài mòn của vật liệu polyme blend

PA/PP/PP-g-MA. 115

III.4. Thử nghiệm sản phẩm nghiên cứu trong điều kiện thực tế sản xuất . 117

III.4.1. Thử nghiệm nghiền, trộn thuốc nổ công nghiệp AD1 . 117

III.4.2. Thử nghiệm chế tạo dây dẫn tín hiệu nổ. 122KẾT LUẬN CHUNG . 125

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN

ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ . 128

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 129

PHỤ LỤC . 139

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY