Luận án Nghệ thuật kể chuyện của Nguyên Du: truyền thống và cách tân

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .3

MỤC LỤC .4

MỞ DẦU.7

1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN.7

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU. .9

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.20

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.22

Chương 1: TỪ CÁCH KỂ CHUYỆN "SIÊU CÁ THỂ" ĐẾN CÁCH KỂ CHUYỆN

CÓ CÁ TÍNH .24

1.1. KHÁI NIỆM CHỦ THỂ KỂ CHUYỆN " SIÊU CÁ THỂ " VÀ CHỦ THỂ KỂ

CHUYỆN CÓ CÁ TÍNH.24

1.1.1. Chủ thể kể chuyện "siêu cá thể". .24

1.1.2. Chủ thể kể chuyện có cá tính.26

1.2. CÁC HÌNH THỨC XUẤT HIỆN CỦA CHỦ THỂ KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN

KIỀU.28

1.2.1. Chủ thể kể chuyện vô hình (chủ thể kể chuyện ẩn mình dưới dạng "vô nhân xưng").

.28

1.2.2. Nhân vật kể về nhân vật khác.46

1.2.3.Nhân vật tự kể chuyện mình.54

Chương 2: TỪ CÁCH KỂ "RĂN ĐỜI" ĐẾN CÁCH KỂ "HIỂU ĐỜI".66

2.1. VỀ THUẬT NGỮ CÁCH KỂ "RĂN ĐỜI" VÀ CÁCH KỂ "HIỂU ĐỜI". .66

2.1.1. Cách kể "răn đời".66

2.1.2. Cách kể "hiểu đời".67

2.2. DÒNG TƯỜNG THUẬT NỘI TÂM .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY