Luận án Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam

3.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM

3.3.1. Mô hình nghiên cứu

Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh như sau:

Quy mô; Chất lượng dịch vụ; Nỗ lực xúc tiến bán hàng; Công nghệ; Giá bán (phí

dịch vụ).

3.1.1. Kết quả nghiên cứu

- Phân tích mô tả: Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

có độ lệch chuẩn đều lớn hơn 0,5 và giao động từ 0,61586 đến 0,61728. Có mức

trung bình giao động từ 4,5123 đến 4,4733.

- Đánh giá độ tin cậy của thang đo: Cronbach's Alpha của các biến giao động từ

0,803 đến 0,836. Vì vậy tất cả các nhân tố con và các biến đều được chấp nhận

và thích hợp để tiến hành các bước phân tích tiếp theo.

- Phân tích nhân tố nhân tố khám phá EFA: KMO của biến độc lập đạt 0,857;

KMO của biến phụ thuộc là 0,820. Do đó các nhân tố có tương quan với nhau

trong tổng thể.

- Tương quan giữa các biến

Biến phụ thuộc (Nangluc) có mối tương quan mạnh với Quimo, Chatluong, và

Congnghe (0,60 < r < 0,79); biến phụ thuộc (Nangluc) có mối tương quan đáng

kể với Phidichvu và có mối tương quan yếu với Xuctien. Ngoài ra, xét về mối

quan hệ giữa các biến độc lập, Quimo có mối tương quan mạnh với Congnghe và

có mối tương quan đáng kể với Xuctien, Chatluong và Phidichvu. Vì vậy, khi

phân tích hồi quy tuyến tính cần xem xét đến hiện tượng đa cộng tuyến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY