Luận án Mảng kìm quang học biến điệu quang - âm

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH DÙNG TRONG LUẬN ÁN.v

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU.vi

DANH MỤC HÌNH VẼ .viii

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu .6

3. Đối tượng nghiên cứu .7

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.7

5. Phương pháp nghiên cứu .7

6. Bố cục của luận án.7

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

CỦA MẢNG KÌM QUANG HỌC.9

1.1. Quang lực .9

1.2. Phân bố quang lực trong không gian.17

1.3. Cấu hình cơ bản và nguyên lý hoạt động của kìm quang học .22

1.4. Mảng kìm quang học.24

Kết luận chương 1.36

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH MẢNG VI THẤU KÍNH BIẾN ĐIỆU

QUANG - ÂM.38

2.1. Phân bố chiết suất của môi trường biến điệu quang - âm một chiều .38

2.2. Mô hình biến điệu quang - âm hai chiều.43

2.3. Phân bố chiết suất của môi trường biến điệu quang - âm hai chiều .44

2.4. Khảo sát phân bố chiết suất 2D trong tinh thể vô định hình Ge33As12Se33.47

2.5. Mảng vi thấu kính biến điệu quang âm.51

2.6. Tính tiêu cự của vi thấu kính.57

Kết luận chương 2.71iv

CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA MẢNG KÌM QUANG HỌC

BIẾN ĐIỆU QUANG - ÂM .72

3.1. Đề xuất mô hình mảng kìm quang học sử dụng mảng vi thấu kính

biến điệu quang - âm.72

3.2. Điều kiện khẩu độ số của vi thấu kính .75

3.3. Phân bố cường độ laser trên tiêu diện vi thấu kính.81

3.4. Quang lực gradient dọc và ngang.87

3.5. Khảo sát phân bố quang lực tác động lên vi hạt nhúng trong chất lưu.90

Kết luận chương 3.93

CHƯƠNG 4. KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẢNG KÌM

QUANG HỌC BIẾN ĐIỆU QUANG - ÂM.94

4.1. Nguyên lý sàng 2D.94

4.2. Đặc trưng cường độ - tần số sóng âm cho sàng 2D .101

4.3. Nguyên lý sàng 3D.105

4.4. Điều kiện công suất laser .107

4.5. Đặc trưng công suất laser - tần số .110

Kết luận chương 4.115

KẾT LUẬN CHUNG .116

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .119

TÀI LIỆU THAM KHẢO .120

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY