Luận án Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ

TÀI LUẬN ÁN. 7

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án . 7

1.2. Những vấn đề luận án kế thừa và những vấn đề đặt ra luận án cần

tập trung nghiên cứu. 20

Chương 2: KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ THÀNH LẬP, LÃNH ĐẠO KHÁNG

CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NưỚC TỪ NĂM 1966 ĐẾN NĂM 1968 . 23

2.1. Thành lập và kiện toàn tổ chức Khu ủy Trị - Thiên - Huế .23

2.2. Khu ủy Trị - Thiên - Huế lãnh đạo kháng chiến từ năm 1966 đến

năm 1968 .38

Chương 3: KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ XÂY DỰNG TỔ CHỨC VÀ LÃNH

ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NưỚC TỪ NĂM 1969

ĐẾN NĂM 1975 . 67

3.1. Củng cố tổ chức và lực lượng, lãnh đạo khôi phục thế trận, chủ

động tiến công, giải phóng Quảng Trị (1969-1972) .67

3.2. Phát triển tổ chức, lãnh đạo xây dựng vùng giải phóng, Tổng tiến

công và nổi dậy ở Trị - Thiên - Huế (1973-1975) .92

Chương 4: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM. 111

4.1. Nhận xét .111

4.2. Một số kinh nghiệm .126

KẾT LUẬN . 149

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 151

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 152

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY