Luận án Jack london ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .4

LỜI CẢM ƠN .5

MỤC LỤC .6

PHẦN DẪN NHẬP.9

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.9

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.11

3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.16

3.1.Đối tượng nghiên cứu:.16

3.2.Phạm vi nghiên cứu:.16

4.MỤC TIÊU CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN .17

5.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.17

6.CÂU TRÚC CỦA LUẬN ÁN .17

CHƯƠNG 1: NHỮNG TIÊN ĐỀ LỊCH SỬ - XÃ HỘI - TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA

CỦA VIỆC TIẾP NHẬN VĂN HỌC MỸ VÀ JACK LONDON Ở VIỆT NAM .19

1.1. Những tiền đề lịch sử - xã hội - tư tưởng - văn hóa của việc tiếp nhận văn học Mỹ và

Jack London ở Việt Nam:.19

1.1.1. Bối cảnh xã hội - lịch sử của việc tiếp nhận văn học Mỹ nói chung và Jack London

nói riêng:.19

1.1.2. Vài nét về giao lưu văn hóa - văn học ở Việt Nam: .21

1.1.3. Vài nét về lý luận tiếp nhận văn học: .22

1.2.Tình hình tiếp nhận văn học Mỹ và Jack London ở Việt Nam .27

1.2.1. Vài nét về truyền thống, hiện thực nước Mỹ và văn học Mỹ:.27

1.2.2.Tình hình tiếp nhận văn học Mỹ và Jack London ở Việt Nam:.31

CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ GIỚI THIỆU VÀ NGHIÊN CỨU JACK LONDON Ở VIỆT

NAM.36

2.1.Quá trình giới thiệu và nghiên cứu Jack London.36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY