Luận án Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố hà nội đến năm 2020

(Bản scan)

CHƯƠNG 3

THựC TRẠNG PHÂN CÁP QUẢN LÝ ĐÀU Tư XDCB sư DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHÓ HÀ NỘI

3.1. Tổng quan tình hình phát triển KT - XH ảnh hưởng đến công tác phân cap quân lý đầu tư

3.1.1 Giới thiệu chung về thủ đô Hà Nội

Thủ đỏ Hà Nội nằm giữa đông bằng sông Hồng trù phú nơi mà từ láu đả là trung tâm chính trị. kinh tế và văn hóa ngay từ nhùng buòi đẩu của lịch sử Việt Nam. Sau Nghị quyết so 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điểu chinh địa giói hành chính của thành phố Hà Nội. từ diện tích tự nhiên là 921 km2 nay hiện có diện tích là 3.324.92 km2. gấp 3 lẳn so thành phố Hà Nội cũ. dân so khoảng trên 9.3 triệu người, gồm 30 quận, huyện, thị xả và 584 xà. phường, thị trấn.

Phía Bắc của Hà Nội giáp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; phía Nam giáp Hà Nam. Hòa Bình: phía Đông giáp Bắc Giang. Bắc Ninh và Hưng Yên. phía Tày giáp Hòa Bình. Phú Thọ. được minh họa qua bân đỏ sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY