Luận án Hiệu lực của luật hình sự Việt Nam về không gian

Trong thời đại toàn cầu hóa, khi sự giao lưu giữa các

quốc gia ngày càng sâu rộng; các tội phạm có tính chất xuyên

quốc gia ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và tính chất

nguy hiểm thì vấn đề hiệu lực của luật hình sự theo không

gian ngày càng được các quốc gia quan tâm.

Để đưa ra được những kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy

định của BLHS Việt Nam về hiệu lực theo không gian, tác giả

đã nghiên cứu về những vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu khái niệm hiệu lực của luật hình

sự về không gian, trong đó có hiệu lực của luật hình sự đối với

tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và ở ngoài lãnh

thổ Việt Nam.

Thứ hai, nghiên cứu các nguyên tắc xác lập hiệu lực về

không gian của luật hình sự như nguyên tắc lãnh thổ, nguyên

tắc mang cờ, nguyên tắc quốc tịch chủ động, nguyên tắc quốc

tịch thụ động, nguyên tắc bảo vệ và nguyên tắc phổ cập. Các

nguyên tắc này được thừa nhận trong tập quán quốc tế và không

chỉ ảnh hưởng đến việc xác lập hiệu lực của luật hình sự về

không gian mà còn chi phối việc xác lập thẩm quyền tiến hành

các hoạt động tố tụng hình sự

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY