Luận án Giải thích tính chất của các chất vô cơ trong chương trình phổ thông trung học

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU.1

II. CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP .3

§1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - LIÊN KẾT HÓA HỌC - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC .3

1.1. Cấu tạo nguyên tử. .3

1.2. Liên kết hóa học .10

1.3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.20

§2. TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA CHẤT - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA

HỌC - DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LY.27

2.1. Trạng thái tập hợp của chất. .27

2.2. Tốc độ phản ứng - cân bằng hóa học. .30

2.3. Dung dịch - Sự điện ly. .35

§3. PHI KIM.41

3.1. Khí hiếm (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).41

3.2. Hiđro (H).43

3.3. Các halogen.44

3.4. Oxi lưu huỳnh .49

3.5. Nitơ - phốt pho (N - P). .56

3.6. Cacbon - Silic (C - Si). .62§4. KIM LOẠI .66

4.1. Đại cương về kim loại. .66

4.2. Kim loại kiềm. .71

4.4. Nhôm (Al).77

4.5. Đồng - Bạc - Vàng (Cu, Ag, Au).78

4.6. Kẽm - Cađimi - Thủy ngân (Zn, Cd, Hg).80

4.7. Crôm - Mangan - sắt (Cr, Mn, Fe). .81

III. KẾT LUẬN .85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY