Luận án Định chế quản lý nhà nước thời Nguyễn

MỤC LỤC

DẪN LUẬN.4

1. Mục đích nghiên cứu.4

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.5

3. Phương pháp nghiên cứu.8

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .13

5. Luận án cố gắng có những đóng góp mớí .20

6. Nguồn tư liệu.21

7. Cấu trúc của luận án.25

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LỊCH SỬ- CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊNH CHẾ.27

1.1.Yêu cầu “nhất thống” về quyền lực của triều Nguyễn.27

1.2. Quan niệm của triều Nguyễn về phép luật và quan lại.33

1.3. Triều Nguyễn và giá trị của di sản định chế trước thế kỷ XIX .41

CHưƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐỊNH CHẾ - VIỆC LÀM LUẬT CỦA TRIỀU

NGUYỄN.54

2.1. Sự thiết lập các văn bản định chế.54

2.2. Sự tham khảo luật nhà Lê và luật nhà Thanh.65

CHưƠNG 3: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH CHẾ - VIỆC DÙNG LUẬT CỦA TRIỀU

NGUYỄN.112

3.1. Định chế là công cụ tổ chức và duy trì quyền lực nhà nước .112

3.1.1. Quá trình tổ chức hoạt động hành chính của quan chức.112

3.1.2. Quá trình thực hiên chế tài hình sự đối với quan chức.148

3.2. Tác dụng của định chế đối với xã hội thời Nguyễn .167

KẾT LUẬN.190

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.197

PHỤ LỤC.2154

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY