Luận án Di cư mùa vụ nông thôn - Đô thị và vai trò giới trong gia đình có người di cư ở nông thôn hải phòng hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã quốc tuấn và xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng)

MỤC LỤ

MỞ ÐẦU .1

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DI CƯ MÙA VỤ NÔNG THÔN –

ÐÔ THỊ VÀ VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ÐÌNH CÓ NGƯỜI DI CƯ.14

1.1. Nghiên cứu về tác động đóng góp kinh tế từ tiền gửi của người di cư cho đến

đời sống kinh tế gia đình nơi xuất cư.15

1.2. Nghiên cứu về những tác động xã hội của di cư đến các thành viên trong gia

đình có người di cư.18

1.3. Nghiên cứu về chính sách đối với vấn đề di cư.27

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU VỀ DI CƯ MÙA

VỤ VÀ VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ÐÌNH NGƯỜI DI CƯ.34

2.1. Các khái niệm liên quan trong nghiên cứu.34

2.2. Lý thuyết về di cư và cách tiếp cận.40

2.3. Cơ sở thực tiễn.48

Chương 3: ÐẶC ÐIỂM CỦA DI CƯ MÙA VỤ NÔNG THÔN – ÐÔ THỊ.59

3.1. Những đặc điểm của hộ gia đình có người di cư mùa vụ.59

3. 2. Những đặc điểm của hoạt động di cư mùa vụ.62

Chương 4: SỰ THAY ÐỔI VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ÐÌNH CÓ NGƯỜI DI

CƯ MÙA VỤ.81

4.1. Vai trò giới trong tổ chức các hoạt động kinh tế.82

4.2. Vai trò giới trong lĩnh vực nội trợ.91

4.3. Vai trò giới trong chăm sóc con cái và bố mẹ già.98

4.4. Vai trò giới trong các công việc dòng họ, cộng đồng.110

4.5. Nhận định về sự tác động của di cư mùa vụ đến gia đình.114

KẾT LUẬN.135

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ.142

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.143

PHỤ LỤC .155

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY