Luận án Dạy học dựa vào dự án ở lớp 4 - 5 cấp tiểu học

Bước 2. Xác định chủ đề - Xác định vấn đề nghiên cứu, tìm hiểu cụ thể:

- Xây dựng mạng CĐ: ý tưởng hoặc vấn đề ban đầu GV cần mở rộng để phát triển

thành nhiều tiểu CĐ qua việc thu thập ý kiến của HS. GV sử dụng hệ thống câu hỏi

5W1H để thu thập kiến thức ban đầu của HS.

- Lựa chọn tiểu CĐ: nhằm giới hạn các tiểu CĐ liên quan đến nội dung bài học.

GV cần hướng HS vào các tiểu CĐ phù hợp.

- Xác định mục tiêu tiểu CĐ: nhằm hướng vào mục tiêu, nội dung của CT môn

học gắn với thực tiễn. HS xác định những điều chưa biết và muốn biết phù hợp với tiểu

CĐ. GV định hướng giới hạn, qui mô của vấn đề tùy thuộc vào mục tiêu của CĐ và

điều kiện tổ chức hoạt động học tập của HS.

- Dự kiến về sản phẩm: Từ những mong muốn tìm hiểu, HS sẽ nêu ra mong muốn

về sản phẩm.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch triển khai dự án:

- Xác định câu hỏi nghiên cứu với mỗi tiểu CĐ cụ thể: nhằm giúp HS xác định

nhiệm vụ, công việc cụ thể cần thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ: Từ việc xác định đối tượng nghiên cứu, địa điểm và nhiệm

vụ, HS phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực của các thành viên.

- Nguồn hỗ trợ: nhằm dự tính cách thức điều tra, các phương tiện hỗ trợ thu thập

các minh chứng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí (nếu có).

- Thời gian: Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc DA, thời gian cho mỗi hoạt

động và cả nhóm.

Các bước trong kế hoạch được xây dựng hướng tới hoạt động của HS (theo cá

nhân hoặc nhóm). Do đặc điểm tâm lí, nhận thức của HS lớp 4-5, GV định hướng cho

HS câu hỏi nghiên cứu và nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, vừa sức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY