Luận án Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại V-VI theo Schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIỆT - ANH

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH

ĐẶT VẤN ĐỀ .1

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU.4

1.1 GIẢI PHẪU ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY VÀ KHỚP GỐI. 4

1.1.1. Giải phẫu đầu trên xương chày. 4

1.1.2. Sơ lược giải phẫu khớp gối. 6

1.1.3. Vùng khoeo. 9

1.1.4. Động mạch nuôi dưỡng vùng khớp gối. 10

1.1.5. Chức năng vận động khớp gối . 10

1.2 CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI GÃY MÂM CHÀY . 11

1.2.1. Chẩn đoán gãy mâm chày và vai trò của CT scan. 11

1.2.2. Chẩn đoán tổn thương phối hợp và vai trò của MRI . 12

1.2.3 Phân loại gãy mâm chày. 13

1.2.4 Phân loại tổn thương mô mềm. 17

1.2.5 Biến chứng của gãy mâm chày . 18

1.3 ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY LOẠI V-VI . 19

1.3.1 Mục tiêu và chỉ định điều trị. 19

1.3.2 Các phương pháp điều trị . 21

1.4. CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY LOẠI V-VI

BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG TỐI THIỂU VÀ CỐ ĐỊNH NGOÀI . 271.4.1 Nắn kín trong gãy mâm chày. 28

1.4.2 Kết hợp xương tối thiểu và ghép xương. 29

1.4.3 Kết quả điều trị của phương pháp kết hợp xương tối thiểu và CĐN

. 30

1.4.4 Biến chứng của phương pháp điều trị . 34

1.4.5 Thoái hóa khớp gối sau chấn thương gãy mâm chày . 35

1.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ. 37

Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.40

2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 40

2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 40

2.2.1 Tiêu chuẩn nhận vào nhóm nghiên cứu . 40

2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nhóm nghiên cứu . 40

2.3 CỠ MẪU. 41

2.4 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU. 42

2.5 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU. 42

2.5.1 Cách tiến hành nghiên cứu . 42

2.5.2 Phương pháp đánh giá kết quả. 62

2.6 CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU. 66

2.6.1 Các biến số trong nghiên cứu . 66

2.6.2 Mô tả chi tiết các biến số thiết yếu . 69

2.7 XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU . 72

2.8 VẤN ĐỀ Y ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU. 72

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.74

3.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU. 74

3.1.1. Tuổi và giới. 74

3.1.2. Nguyên nhân chấn thương. 753.1.3. Tổn thương cấu trúc quanh mâm chày. 76

3.1.4. Đặc điểm tổn thương mâm chày trên X-quang trước mổ . 76

3.1.5. Thời gian từ khi bị gãy xương đến khi được phẫu thuật. 79

3.1.6. Thời gian theo dõi bệnh nhân . 79

3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ. 79

3.2.1. Kết quả của phương pháp nắn chỉnh mâm chày trên bàn chỉnh

hình . 79

3.2.2. Kết quả liền xương . 87

3.2.3. Kết quả phục hồi giải phẫu mâm chày. 89

3.2.4. Kết quả chức năng. 96

3.2.5. Biến chứng của phương pháp điều trị . 100

3.3. THOÁI HÓA KHỚP GỐI SAU GÃY MÂM CHÀY . 105

3.3.1. Tỷ lệ thoái hóa khớp gối. 105

3.3.2. Diễn tiến của thoái hóa khớp gối . 105

3.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến thoái hóa khớp gối của chân gãy. 110

Chương 4 BÀN LUẬN.114

4.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU. 114

4.1.1. Tuổi và giới. 114

4.1.2. Nguyên nhân chấn thương. 115

4.1.3. Tổn thương cấu trúc quanh mâm chày và chèn ép khoang. 116

4.1.4. Đặc điểm tổn thương mâm chày trên X-quang trước mổ . 120

4.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ. 123

4.2.1. Kết quả của phương pháp nắn mâm chày trên bàn chỉnh hình . 123

4.2.2. Kết quả liền xương . 129

4.2.3. Kết quả phục hồi giải phẫu mâm chày. 131

4.2.4. Kết quả chức năng. 133

3.2.5. Biến chứng của phương pháp điều trị . 1374.3. THOÁI HÓA KHỚP GỐI SAU GÃY MÂM CHÀY . 142

4.3.1. Tỷ lệ thoái hóa khớp gối. 142

4.3.2. Diễn tiến của thoái hóa khớp gối . 144

4.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến thoái hóa khớp gối của chân gãy. 145

KẾT LUẬN .149

KIẾN NGHỊ .151

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bệnh án minh họa

Phụ lục 2. Bệnh án nghiên cứu

Phụ lục 3. Danh sách bệnh nhân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY