Luận án Đặc ĐIểm phát triển kiến tạo đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên

Mục lục

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ

Danh mục các ảnh

Mở đầu 2

Chương 1. Khái quát tình hình nghiên cứu và các phươngpháp nghiên cứu8

1.1. Khái quát tình hình nghiên cứu 8

1.2. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu 20

Chương 2. Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo đới đứt gãy LaiChâu - Điện Biên29

2.1. Khái quát đặc điểm chung 29

2.2. Các tổ hợp thạch kiến tạo 31

2.3. Đặc điểm các pha biến dạng 37

Chương 3. đặc điểm các phân đoạn của đới đứt gãy Lai

Châu - Điện Biên trong giai đoạn Hiện đại54

3.1. Đặc điểm chung 55

3.2. Đặc điểm các phân đoạn của đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên 68

Chương 4. Lịch sử phát triển kiến tạo đới đứt gãy LaiChâu - Điện Biên88

4.1. Giai đoạn Jura sớm - Creta 89

4.2. Giai đoạn Kainozoi và Hiện đại 91

Chương 5. mối liên quan giữa hoạt động hiện đại của đới

đứt gãy lai châu - điện biên với một số dạng tai biến địachất điển hình102

5.1. Hiện trạng các dạng tai biến địa chất 102

5.2. Mối liên quan giữa hoạt động của đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên

và các dạng tai biến địa chất điển hình: động đất, trượt lở, lũ bùn đá109

Kết luận 119

Kiến nghị 121

Danh mục những công trình đã công bố liên quan đến luận án của tác giả 122

Tài liệu tham khảo 125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY