Luận án Đặc điểm cấu trúc – kiến tạo khối cấu trúc tạ khoa, ý nghĩa của nó trong dự báo và tìm kiếm khoáng sản đồng – niken - vàng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các hình

Danh mục các ảnh

Danh mục các bảng

Danh mục chữ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

Chƣơng 1: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHỐI CẤU TRÚC TẠ KHOA VÀ LỊCH

SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT KHU VỰC .7

1.1. Khái quát về vùng nghiên cứu.7

1. 2. Lịch sử nghiên cứu địa chất khu vực. 19

1.3. Đặc điểm địa chất khu vực.8

1.3.1. Đặc điểm chung.8

1.3.2. Địa tầng.8

1.3.3. Magma xâm nhập.15

1.3.4. Khoáng sản. 16

Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 22

2.1. Cơ sở lý luận. 22

2.1. Cách tiếp cận.29

2.3. Các phương pháp nghiên cứu. 30

Chƣơng 3: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC – KIẾN TẠO KHỐI CẤU TRÚC TẠKHOA.34

3.1. Khái quát chung.34

3.2. Các khối cấu trúc .34

3.3. Các tổ hợp thạch kiến tạo .36

3.4. Đặc điểm các pha biến dạng.38

3.5. Đặc điểm giao thoa biến dạng Khối cấu trúc Tạ Khoa.51iii

3.6. Sơ lược đặc điểm lịch sử nhiệt động khu vực . .56

3.7. Đặc điểm biến chất đi cùng biến dạng.57

3.8. Lịch sử phát triển địa chất khu vực.62

Chƣơng 4: ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HOÁ ĐỒNG - NIKEN, ĐỒNG - VÀNG

KHỐI CẤU TRÚC TẠ KHOA VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CẤU TẠO ĐỊACHẤT.68

4.1. Đặc điểm quặng quặng hóa Khối cấu trúc Tạ Khoa . .68

4.2. Mối quan hệ giữa khoáng hóa đồng - niken và đồng - vàng với các cấu

tạo địa chất.101

Chƣơng 5: TRIỂN VỌNG QUẶNG ĐỒNG - NIKEN VÀ ĐỒNG - VÀNG

KHỐI CẤU TRÚC TẠ KHOA TRÊN QUAN ĐIỂM CẤU TRÚC KIẾNTẠO.120

5.1. Phân vùng triển vọng quặng đồng – niken và đồng – vàng khu vực Khối

cấu trúc Tạ Khoa .120

5.2. Định hướng công tác tìm kiếm và thăm dò quặng đồng – niken và đồng

– vàng khu vực Khối cấu trúc Tạ Khoa.137

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.147

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁCGIẢ . .149

TÀI LIỆU THAM KHẢO.151i

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY