Luận án Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam từ 1940 đến 1956

MỤC LỤC

DẪN LUẬN.7

1. Lý do chọn đề tài – mục đích nghiên cứu.8

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.10

3. Phương pháp nghiên cứu .11

4. Các nguồn tư liệu .13

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .13

6. Những đóng góp của luận án .19

7. Cấu trúc của luận án.23

CHưƠNG MỞ ĐẦU: VIỆT NAM TRONG TẦM NGẮM CỦA MỸ (TRưỚC 1940) .26

1. Chủ nghĩa bành trướng: bản chất của Mỹ.27

2. Mỹ quan tâm đến Việt Nam (trước 1940).32

CHưƠNG I: VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH CỦA MỸ THỜI CHIẾN TRANH CHÂU

Á - THÁI BÌNH DưƠNG (TỪ GIỮA NĂM 1940 ĐẾN GIỮA NĂM 1945).39

1. Việt Nam trong quan hệ Mỹ - Nhật .41

1.1. Mỹ mượn tay Nhật loại Pháp khỏi Việt Nam .41

1.2. Mỹ muốn trung lập hóa Việt Nam .45

1.3. Việt Nam là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh Mỹ - Nhật.474

2. Việt Nam trong quan hệ Mỹ - Pháp.49

2.1. Mỹ tìm mọi cách loại Pháp khỏi Đông Dương.50

2.2. Mỹ chủ trương đặt Việt Nam dưới sự ủy trị quốc tế.61

CHưƠNG II: VIỆT NAM TRONG "CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM" CỦA MỸ (1945-1954).71

Tiết 1: Mỹ giúp Pháp tái chiếm Việt Nam (1945 – 1950) .78

1.1. Mỹ muốn loại bỏ cách mạng Việt Nam .79

1.2. Mỹ giúp Pháp tái chiếm Việt Nam .83

1.3. Mỹ dùng "lá bài Bảo Đại".88

Tiết 2: Mỹ giúp Pháp đẩy mạnh chiến tranh chống Việt Nam (1950 – 1952).101

2.1. Sau thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc .102

2.2. Sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.106

Tiết 3: Mỹ giúp Pháp kéo dài chiến tranh chống Việt Nam (1953 - giữa 1954) .112

3.1. Mỹ và "Kế hoạch Navarre".120

3.2. Mỹ với Chiến cuộc Điện Biên Phủ. .125

3.3. Mỹ phá hoại Hội nghị Genève 1954 về Đông Dương. .139

CHưƠNG III: MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG Ý ĐỒ BÀNH TRưỚNG THẾ LỰC CỦA

MỸ (TỪ GIỮA 1954 ĐẾN GIỮA 1956) .149

1. Mỹ thay ảnh hưởng của Pháp bằng thế lực của Mỹ.150

1.1. Mỹ gạt Pháp ra khỏi Miền Nam Việt Nam.150

1.1.1. Mỹ loại bỏ dần các "con cờ" của Pháp. .150

1.1.2. Mỹ loại Pháp ra khỏi Miền Nam Việt Nam.1615

- Mỹ viện trợ trực tiếp cho Ngô Đình Diệm: .161

- Mỹ buộc Pháp rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam.162

1.2. Mỹ biến Miền Nam Việt Nam thành một khu vực ảnh hưởng của Mỹ:.164

1.2.1. Mỹ xây dựng chính quyền và quân đội thân Mỹ ở Miền Nam Việt Nam: .164

1.2.2. Mỹ gia tăng số quân nhân Mỹ và đổ vũ khí vào Miền Nam Việt Nam.171

2. Mỹ núp dưới bóng SEATO để can thiệp quân sự trực tiếp vào Việt Nam .172

2.1. Mỹ âm mưu quốc tế hóa sự can thiệp quân sự vào Việt Nam .172

2.2. Con đường đi đến SEATO:.173

2.3. SEATO và Việt Nam. .177

3. Mỹ phá hoại Hiệp định Genève, nhen lại ngọn lửa chiến tranh ở Việt Nam.179

3.1. Mỹ phá hoại tổng tuyển cử để tái thống nhất Việt Nam.180

3.2. Mỹ trả thù và phân biệt đối xử những người Việt Nam yêu nước.183

CHưƠNG KẾT LUẬN: CHỦ NGHĨA BÀNH TRưỚNG : SỢI CHỈ XUYÊN SUỐT CHÍNH

SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI VIỆT NAM TỪ 1940 ĐẾN 1956.186

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .203

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.204

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY