Luận án Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan và thăm dõ khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG I. TỔNG QUAN .3

1.1. POLY LACTIC AXIT .3

1.1.1. Tổng hợp PLA.3

1.1.1.1. Các phương pháp trùng ngưng.3

1.1.1.2. Các phương pháp trùng hợp.4

1.1.2. Cấu tạo, cấu trúc của PLA.6

1.1.3. Tính chất của PLA .7

1.1.3.1. Tính chất vật lý [22, 34] .7

1.1.3.2. Tính chất nhiệt .8

1.1.3.3. Tính chất hóa học.8

1.1.3.4. Tính thấm khí .9

1.1.3.5. Tính chất cơ học.9

1.1.4. Ứng dụng và một số sản phẩm PLA tiêu biểu .10

1.2. CHITOSAN.12

1.2.1. Cấu trúc của chitosan .12

1.2.2. Tính chất hoá học của chitosan .13

1.2.3. Ứng dụng của chitosan và dẫn xuất .17

1.3. VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ PLA VÀ CS.20

1.3.1. Polyme blend.20

1.3.2. Vật liệu tổ hợp PLA với polyme không phân hủy sinh học .22

1.3.2. Vật liệu tổ hợp PLA với polyme phân hủy sinh học.24

1.3.4. Vật liệu tổ hợp PLA và chitosan .28

1.4. VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ PLA, CS MANG THUỐC VÀ QUININ32

1.4.1. Vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc .32

1.4.2. Vật liệu tổ hợp mang thuốc quinin trên cơ sở PLA, CS .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY