Luận án Cầu về tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNHPHẦN MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN VÀ HỆQUẢĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 1.1. TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT CẦU TIỀN. 1.2. TỔNG QUAN VỀNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊNTHẾGIỚI.1.3. HỆQUẢCỦA NGHIÊN CỨU CẦU TIỀN ĐỐI VỚI CSTT. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, CÁC NHÂN TỐẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NAM. 2.1. THỰC TRẠNG VỀCHÍNH SÁCH TIỀN TỆTỪNĂM 1990 ĐẾN NAY.2.2. MỘT SỐNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CSTT ỞVIỆT NAM. CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CẦU TIỀN VÀ ƯỚC LƯỢNG HÀM CẦU TIỀN ỞVIỆT NAM. 3.1. THỰC TRẠNG VỀNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN ỞVIỆT NAM. 3.2. ƯỚC LƯỢNG HÀM CẦU TIỀN CHO VIỆT NAM. CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG KẾT QUẢNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN TRONG HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NAM. 4.1. TRONG VIỆC LỰA CHỌN MỤC TIÊU CỦA CSTT.4.2. TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÔNG CỤCỦA CSTT.4.3. TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN THỰC THI CSTT HIỆU QUẢ.KẾT LUẬN.NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.PHỤLỤC.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN VÀ HỆQUẢ

ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ.

1.1. TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT CẦU TIỀN.

1.2. TỔNG QUAN VỀNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊN

THẾGIỚI.

1.3. HỆQUẢCỦA NGHIÊN CỨU CẦU TIỀN ĐỐI VỚI CSTT.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NAM.

2.1. THỰC TRẠNG VỀCHÍNH SÁCH TIỀN TỆTỪNĂM 1990 ĐẾN NAY.

2.2. MỘT SỐNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CSTT ỞVIỆT NAM.

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CẦU TIỀN VÀ ƯỚC LƯỢNG HÀM CẦU

TIỀN ỞVIỆT NAM.

3.1. THỰC TRẠNG VỀNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN ỞVIỆT NAM.

3.2. ƯỚC LƯỢNG HÀM CẦU TIỀN CHO VIỆT NAM.

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG KẾT QUẢNGHIÊN CỨU CẦU TIỀN TRONG

HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ỞVIỆT NAM.

4.1. TRONG VIỆC LỰA CHỌN MỤC TIÊU CỦA CSTT.

4.2. TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÔNG CỤCỦA CSTT.

4.3. TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN THỰC THI CSTT HIỆU QUẢ.

KẾT LUẬN.

NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

PHỤLỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY