Luận án Cấu trúc đề - thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại

MỤC LỤC

DẪN NHẬP .3

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.3

II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ:.4

III. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: . 10

IV. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: . 12

V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI:. 12

VI. BỐ CỤC LUẬN ÁN:. 12

CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN.15

CHƢƠNG II : CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA

NGUYỄN DU.25

CHƢƠNG III : CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ -THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT.52

CỦA TỐ HỮU.52

NHẬN XÉT .80

KẾT LUẬN .92

PHẦN PHỤ LỤC .95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY