Luận án Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay

Trong quy chế làm việc của các BCH đảng bộ tỉnh ở ĐBSH đều có nội dung

về chế độ làm việc và phương pháp công tác. Mỗi tỉnh ủy có một cách thức riêng để

quy định về chế độ làm việc và phương pháp công tác nhưng đều xoay quanh các

vấn đề: chế độ làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ theo chương trình, kế

hoạch, thiết thực và khoa học; chế độ thông tin; chế độ chuẩn bị và ban hành các

quyết định của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy; chế độ tổ chức thực hiện và kiểm tra thực

hiện các quyết định; chế độ báo cáo, thỉnh thị; chế độ đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc với

đảng viên và quần chúng; chế độ phát ngôn và giữ gìn bí mật; chế độ tự phê bình và

phê bình; chế độ học tập; chế độ sinh hoạt đảng Một số tỉnh ủy còn quy định rõ

chế độ làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BCH đảng bộ tỉnh; chế độ làm việc

của BTV Tỉnh ủy và ủy viên BTV Tỉnh ủy; chế độ làm việc của Thường trực Tỉnh

ủy và của Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Chủ tịch

UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy hoặc Phó Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch HĐND tỉnh. Các

tỉnh ủy ở ĐBSH có quy định rõ ràng về quan hệ công tác giữa Tỉnh ủy, BTV Tỉnh

ủy, Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, tổ chức liên quan. Trong hoạt động lãnh

đạo CQT, Tỉnh ủy quy định rõ quan hệ công tác giữa Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy,

Thường trực Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSĐ

UBND tỉnh. Lề lối làm việc, phong cách làm việc của tỉnh ủy ngày càng khoa học

hơn, có nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tỉnh ủy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY