Luận án Các thành tạo trầm tích tầng mặt và mối liên quan với địa hóa môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Mức độ ô nhiễm các kim loại nặng trong trầm tích tầng mặt khu vực

trong đê được xác định bởi: Thứ nhất là so sánh giá trị trung bình của các

kim loại nặng trong các tướng trầm tích với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

về đánh giá chất lượng trầm tích nước ngọt (QCVN 43: 2012/BTNMT), cho

thấy hàm lượng trung bình của hầu hết các kim loại như As, Cd, Cu, Pb, Zn,

Cr đều nằm dưới giới hạn cho phép, nhưng hàm lượng trung bình của Hg ở

tướng bùn châu thổ - biển ven bờ bị phong hóa loang lổ, tướng bùn đầm lầy

ven biển chứa than bùn, tướng sét xám xanh vũng vịnh và tướng bùn đầm lầy

trên bãi bồi đã vượt giới hạn cho phép từ 2,2 đến 3,3 lần ; Thứ hai là sử dụng

biểu đồ MINPET để so sánh kết quả phân tích kim loại nặng với các chỉ tiêu

của QCVN 43: 2012/BTNMT cho thấy trầm tích tầng mặt khu vực trong đê

chưa bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng như: Cu, Pb, Zn, Cr, Cd. Tuy nhiên

trầm tích đã bị ô nhiễm cục bộ bởi Hg và ít hơn nữa là As

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY