Luận án Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

(Bản scan)

Một số lác già khác đã phê phán hồi quy chéo. Hạn chế cùa cách tiếp cận hồi quy chéo là mặc dù nó được rút ra trực tiếp từ mô hình tân cố điển truyền thống nhưng nó lại không kiểm định được giá trị cua mô hình này so với các mô hình đối trọng khác. Như Romer (1986) (69], Fagerberg và Verspagen (1996) [28], Paci và Pigliaru (1995) [60], Durlauf và Ọuah (1999) [27] dà chi ra.Ngoài ra, trong mô hình tân cố điển, phương trình tăng trường chéo truyền thống thường là tuyến tính.Ngược lại, trong các mô hình tăng trướng nội sinh, chúng thường là phi luyến như Bernard và Durlauf (1996) [13], việc chi định luyến tính do vậy sè không thể giúp phân biệt giừa các mô hình này với nhau.

Một nhánh phê phán thứ hai tập tiling vào nhưng nội dung hàm chứa thông tin cùa các phàn tích hồi quy. Một số nhà nghiên cứu nhấn mạnh tới sự tương dồng giừa những hồi quy tốc độ tăng trương theo giá trị thu nhập ban đầu và sai lầm hồi quy hướng về giá trị trung binh cua Gallon. Một số tác già cho rằng, cách khắc phục nhược diêm của phương pháp so liệu chéo là sư dụng phương pháp hồi quy theo so liệu màng. Phương pháp này được chúng tôi trình bày trong phần tiếp theo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY