Luận án Bước đầu tìm hiểu truyện kể dân gian về các địa danh ở Nam Bộ

MỤC LỤC

A. PHẦN DẪN NHẬP. 4

1. Lý do chọn đề tài .4

2. Mục đích và nhiêm vụ của luận án . 5

3. Lịch sử vấn đề. 7

4. Đối tượng nghiên cứu . 10

5. Phương pháp nghiên cứu: . 11

6. Đóng góp của luận án . 13

7. Kết cấu luận án: . 14

B. PHẦN NỘI DUNG. 15

CHưƠNG I: TÌM HIỂU VÙNG ĐẤT - NƠI HÌNH THÀNH, LưU TRUYỀN NHỮNG TRUYỆN

KỂ DÂN GIAN VỀ CÁC ĐỊA DANH Ở NAM BỘ. 15

I. Vùng đất Nam Bộ. 15

I.1 Vùng đất Nam Bộ:. 15

I.2 Địa lý vùng đất: . 16

I.3. Lịch sử vùng đất . 18

I.4. Con người vùng đất . 20

I.5. Văn hóa vùng đất . 23

II. Con người. 25

II.1. Đối đầu với thiên nhiên . 25

II.2. Đối đầu với thù trong giặc ngoài . 26

II.3. Phác hoạ chân dung con người Nam Bộ. 28

III. Sơ lược về sự hình thành và lưu truyền những truyện kể địa danh Nam Bộ. 30

CHưƠNG 2: NHẬN XÉT Tư LIỆU. 33

I. Nhóm tư liệu sưu tầm . 34

I.1. Bộ sách "kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" (7) . 34

I.2 "Truyền thuyết Việt Nam" (86) . 34

I.3 "Huyền thoại về tên đất" (104) . 34

I.4. Các tư liệu tập hợp các truyện kể dân gian của vùng đất Nam Bộ. 35

II. Nhóm tư liệu nghiên cứu. 36

II.1. Những tư liệu về xã hội, những sưu khảo về địa danh xưa và nay . 36

II.2. Những tư liệu địa lý (Địa chí, Địa phương chí). 38

II. 3. Những tư liệu lịch sử: . 40

II.4. Những tư liệu nghiên cứu địa danh dưới cái nhìn ngôn ngữ học. 44

II.5. Một số bài nghiên cứu truyện kể địa danh trên các tạp chí chuyên ngành . 48

CHưƠNG 3: BưỚC ĐẦU TÌM HIỂU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP . 50

CỦA TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH NAM BỘ. 50

I. Phân loại truyện kể địa danh. 50

II. Bước đầu tìm hiểu những đặc điểm thi pháp của truyện kể địa danh Nam Bộ . 52

II.1 Cốt truyện . 54

1.1 Mô hình cốt truyện của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người đấu tranh với

thiên nhiên. . 56

1.2. Mô hình cốt truyện của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người đấu tranh chống

thù trong giặc ngoài . 61

1.3 Mô hình cốt truyện của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người với những quan hệ

xã hội thế sự đời thường . 66

II.2. Thời gian và không gian nghệ thuật. . 74

2.1. Thời gian và không gian nghệ thuật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người

đấu tranh với thiên nhiên. . 74

2.2. Thời gian và không gian nghệ thuật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người

đấu tranh chống thù trong giặc ngoài . 77

2.3. Thời gian và không gian nghệ thuật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người

với những quan hệ xã hội thế sự đời thường . 80

II.3. Nhân vật . 82

3.1. Nhân vật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người đấu tranh với thiên nhiên 82

3.2. Nhân vật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người đấu tranh chống thù trong

giặc ngoài . 88

3.3. Nhân vật của nhóm truyện kể địa danh về đề tài con người với những quan hệ xã hội

thế sự đời thường. 94

C. KẾT LUẬN . 102

D . DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 107

E. PHẦN PHỤ LỤC. 118

1. NHÓM TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH VỀ ĐỀ TÀI CON NGưỜI ĐẤU TRANH VỚI THIÊN

NHIÊN. 120

2. NHÓM TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH VỀ ĐỀ TÀI CON NGưỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THÙ

TRONG GIẶC NGOÀI. . 158

3. NHÓM TRUYỆN KỂ ĐỊA DANH VỀ ĐỀ TÀI CON NGưỜI VỚI NHỮNG QUAN HỆ XÃ

HỘI THẾ SỰ ĐỜI THưỜNG. . 192

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY