Câu 1.Trong các kim loại Cu, Al, Fe, Ag, Au. Độ dẫn điện của kim loại được xếp theo thứ tự

A. Au, Al, Fe, Cu, Ag. B. Au, Ag, Al, Cu, Fe.

C. Ag, Cu, Au, Al, Fe. D Al, Ag, Au, Cu, Fe

Câu 2.Dùng phương pháp điện phân nóng chảy điều chế được

A. tất cả các kim loại với độ tinh khiết cao. B. các kim loại hoạt động trung bình và yếu.

C. chỉ các kim loại hoạt động mạnh. D. chỉ các kim loại hoạt động trung bình.

Câu 3. Để loại bỏ tạp chất kẽm, chì, đồng có lẫn trong bạc (ở dạng bột) mà không làm thay đổi khối lượng bạc người ta dùng một lượng dư dung dịch

A. AgNO3. B. Pb(NO3)2. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3.

Câu 4. Người ta điều chế Ba từ dung dịch BaCl2 bằng cách

A.điện phân dung dịch BaCl2. B. Cô cạn dung dịch và điện phân nóng chảy .

C. dùng kim loại K đẩy Ba ra khỏi dung dịch D. cô cạn dung dịch và nhiệt phân BaCl2

Câu 5. Trong một cốc nước có hoà tan a mol Ca(HCO3)2 và b mol Mg(HCO3)2. Để khử độ cứng của nước trong cốc cần dùng V lít nước vôi trong, nồng độ p mol/lit. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b, p là

A. V = (a + b)/p. B. V = 2(a + b)/p. C. V = (a + b)/2p. D. V = (a + b) p.

Câu 6. Có 5 chất bột màu trắng NaCl, Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, BaSO4 đựng trong các lọ riêng biệt không ghi nhãn. Để phân biệt từng chất chỉ cần dùng

A. dung dich MgCl2. B. nước và khí CO2.

C. axit H2SO4 loãng. D. dung dịch BaCl2.

Câu 7. Các kim loại phân nhóm chính nhóm II tan trong nước tạo dung dịch kiềm gồm

A. Be, Mg, Ca. B. Be, Ca, Ba. C. Ca, Sr, Ba. D. Ca, Mg, Ba.

Câu 8. Nhôm không tan trong nước vì

A. nhôm không khử được nước ở nhiệt độ thường. B. nhôm là kim loại lưỡng tính.

C. trên bề mặt nhôm luôn có lớp nhôm oxit bảo vệ. D. một lí do khác.

Câu 9. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.nH2O, thường có lẫn tạp chất Fe2O3 và SiO2. Để làm sạch nguyên liệu, hoá chất cần dùng là

A. dung dịch NaOH đặc. B. dung dịch NaOH loãng.

C. dung dịch HCl và khí CO2. D. dung dịch NaOH đặc và khí CO2.

Câu 10. Các dung dịch FeSO4 (1), Fe2(SO4)3 (2), Fe(NO3)3 (3), Fe(NO3)2 (4) đã được axit hoá bằng H2SO4 loãng. Dung dịch thuốc tím không bị mất màu trong nhóm dung dịch nào sau đây :

A. (2) và (3) B. (3) và (4). C. (2) và (4). D. (1) và (2)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY