Lịch sử Thế giới - Chính sách giáo dục của Anh ở Malaya (1874 - 1941)

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Lịch sử nghiên cứu. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8

5. Phương pháp nghiên cứu. 8

6. Đóng góp của luận văn. 9

7. Bố cục luận văn. 9

Ch

ư

ơng 1. QUÁ TRÌNH THỰC DÂN HÓA VÙNG ĐẤT MALAYA VÀ

BỐI CẢNH CỦA NỀN GIÁO DỤC DưỚI THỜI KỲ THUỘC ANH . 12

1.1. Malaya trước khi thực dân Anh xâm lược . 12

1.2. Quá trình thiết lập thuộc địa của Anh ở Malaya . 14

1.2.1. Sự xâm nhập của Anh tại bán đảo . 14

1.2.2. Bành trướng ảnh hưởng và thiết lập thuộc địa Malaya . 16

1.3. Xã hội Malaya đa nguyên - bối cảnh nền giáo dục thuộc Anh . 25

1.4. Tình hình giáo dục ở Malaya trước khi thực dân Anh xâm lược . 34

1.4.1. Giáo dục Hồi giáo truyền thống . 34

1.4.2. Giáo dục của người Bồ Đào Nha và Hà Lan. 39

Chương 2. CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA ANH ĐỐI VỚI CỘNG

ĐỒNG NGưỜI MALAY BẢN ĐỊA Ở LIÊN BANG CÁC BANG

MALAY. 44

2.1. Chính sách giáo dục dành cho tầng lớp quý tộc Malay. 44

2.2. Chính sách giáo dục dành cho tầng lớp bình dân Malay. 51

2.2.1. Tình hình giáo dục thế tục bằng tiếng Malay . 51

2.2.2. Tình hình giáo dục bằng tiếng Anh. 66

2.2.3. Đào tạo bậc Cao đẳng dành cho nông dân Malay . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY