Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Phần I. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 1

I. Đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 1

II. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 2

III. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 4

2. Phòng Thanh toán quốc tế 4

2. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu 5

2. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu 5

3. Phòng Kế toán tài vụ 5

6. Phòng Tin học 5

IV. Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 6

Phần II – Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội và các phòng ban của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 7

A- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 7

I. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 7

II. Quyền hạn của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 8

B - Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 9

I. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 9

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng phòng 9

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng phòng. 10

1. Phòng Tín dụng - Tổng hợp. 11

2. Phòng Kế toán và Tài chính. 11

2.1. Bộ phận "Xử lý nghiệp vụ chuyển tiền". 11

2.2. Bộ phận "Quản lý tài khoản". 12

2.3. Bộ phận "Quản lý chi tiêu nội bộ". 12

3. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu: 13

4. Phòng Hành chính - Nhân sự. 15

4.2. Công tác Hành chính và quản trị. 16

5. Phòng Ngân quỹ. 16

6. Phòng Tin học. 17

7. Phòng Dịch vụ Ngân hàng. 18

8. Phòng Giao dịch Hàng Bài. 18

8.1. Phòng thông tin khách hàng. 18

8.2. Dịch vụ khách hàng. 19

8.3. Nghiệp vụ chuyển tiền và quản lý tài khoản. 19

9. Tổ Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ. 19

Phần III: Đánh giá kết quả 10 năm đổi mới và tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội: 21

I. Những thành tựu đạt được. 21

1. Thay đổi chính sách huy động vốn . 21

2. Không ngừng tăng trưởng tín dụng, tăng tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn. 21

3. Mở rộng quan hệ đối ngoại và không ngừng phát triển thanh toán quốc tế. 22

4. Đổi mới chính sách khách hàng. 25

5. Xây dựng mạng lưới trên dịa bàn Hà Nội và phát triển đội ngũ cán bộ. 25

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại tệ. 26

II. Những mặt tồn tại và khó khăn cần khắc phục: 26

1. Nợ khê đọng, khó đòi 26

2. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soat còn yếu 27

3. Công tác tổ chức cán bộ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 27

4. Công tác điều hành còn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. 27

III. Nguyên nhân của những tồn tại trên: 27

1. Về phía ngân hàng 27

2. Về phía khách hàng. 28

3. Về cơ chế và chính sách. 28

IV. Thực tiễn 10 năm đổi mới đã cho Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội những bài học kinh nghiệm sau: 28

1. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Nhè nước và của ngành. 28

2. Bài học về đa dạng hoá và mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh. 28

3. Vấn đề pháp quy hoá các quy trình nghiệp vụ 29

4. Đổi mới công nghệ và chính sách khách hàng 29

6. Vấn đề con người - nhân tố mấu chốt của mọi thắng lợi. 29

V. Phương hướng nhiệm vụ công tác của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội trong thời gian tới. 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY