Lý thuyết Dow - Nền tảng của phân tích kĩ thuật

Lý thuyết Dow không quan tâm và ít đềcao đến các mức biến động giá (thậm chí là cảmức giá cao nhất và thấp nhất) trong ngày mà chỉquan tâm đến những sốliệu cuối ngày giao dịch, chẳng hạn nhưmức bình quân giá bán cuối cung trong ngày. Xem xét một thịtrường với xu thếcơbản là tăng giá và đang ởthời điểm giá tăng và đạt mức đỉnh của ngày hôm đó vào 11 giờsáng, giảsửlúc đó chỉsốbình quân đang là 152.45 sau đó lại giảm xuống mức giá đóng cửa là 150.70. Đểcó thểxác nhận thịtrường vẫn đang trong xu thếcơbản là tăng giá thì ở đợt tăng giá tiếp theo mức giá đóng cửa phải cao hơn 150.70. Trong trường hợp này mức đỉnh 152.45 không được quan tâm đến. Trái lại nếu ở đợt thứ2, dù giá có đạt đến mức đỉnh ở152.60 nhưng giá đóng cửa lại nhỏhơn 150.70 thì hoàn toàn có cơsở đểnghi ngờliệu xu thếtăng giá hiện tại có còn tiếp tục hay không.

Lý thuyết Dow không quan tâm và ít đềcao đến các mức biến động giá (thậm chí là cảmức giá

cao nhất và thấp nhất) trong ngày mà chỉquan tâm đến những sốliệu cuối ngày giao dịch, chẳng

hạn nhưmức bình quân giá bán cuối cung trong ngày.

Xem xét một thịtrường với xu thếcơbản là tăng giá và đang ởthời điểm giá tăng và đạt mức đỉnh

của ngày hôm đó vào 11 giờsáng, giảsửlúc đó chỉsốbình quân đang là 152.45 sau đó lại giảm

xuống mức giá đóng cửa là 150.70. Đểcó thểxác nhận thịtrường vẫn đang trong xu thếcơbản là

tăng giá thì ở đợt tăng giá tiếp theo mức giá đóng cửa phải cao hơn 150.70. Trong trường hợp này

mức đỉnh 152.45 không được quan tâm đến. Trái lại nếu ở đợt thứ2, dù giá có đạt đến mức đỉnh

ở152.60 nhưng giá đóng cửa lại nhỏhơn 150.70 thì hoàn toàn có cơsở đểnghi ngờliệu xu thế

tăng giá hiện tại có còn tiếp tục hay không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY