Lý thuyết chung về điều khiển số

PHẦN I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ 1

Chương I: Tổng quan về điều khiển số 1

I. Khái niệm cơ bản 1

1. Điều khiển: Quá trình điều khiển 1

2. Điều khiển số NC (Numerical Control) 1

3. Máy công cụ điều khiển chương trình số ( Machine – CNC ) 2

II. Các dạng điều khiển số 2

1. Điều khiển theo vị trí 3

2. Điều khiển theo đường ( Contour) 4

Chương 2: Chức năng và cấu tạo của hệ điều khiển 6

I. Dòng lưu thông tín hiệu trong hệ điều khiển số 6

II. Xử lý thông tin trong điều khiển số 8

1. Điều khiển đọc 8

2. Bộ nhớ chương trình 8

3. Cụm tính toán điều chỉnh 9

4. Bộ nội suy 9

III. Cấu trúc của hệ điều khiển CNC. 10

1. Bus thông tin song song 10

2. Modul phần cứng tiêu chuẩn 10

IV. Mô tả chức năng của hệ điều khiển số đa xử lý 11

1. Các khối chức năng của cụm điều khiển trung tâm 11

2. Các điều phối dữ liệu DC (Date Controller) 13

3. Bộ điều khiển các trục (Axis Controller) 13

Chương 3: Các cơ cấu và các bộ phận của một hệ thống điều khiển số 15

I. Chuyển động chính 15

1. Động cơ servo dòng một chiều 16

2. Động cơ servo dòng xoay chiều 18

II. Chuyển động chạy dao 19

1. Nguyên tắc cấu trúc. 19

2. Các nhiệm vụ của truyền động chạy dao. 20

3. Mạch điều khiển chuyển động chạy dao 22

III. Cơ cấu vít me - đai ốc bi. 24

IV. Bộ nội suy 27

1. Khái niệm bộ nội suy 27

2. Bộ nội suy 28

V. Hệ thống đo 33

1. Các phương pháp đo vị trí. 33

2. Các dụng cụ đo vị trí. 36

VI. Bộ so sánh 42

1. Bộ so sánh số – gia số. 43

2. Bộ so sánh số – gia số dùng cho điều khiển phi tuyến 46

3. Bộ so sánh số – tuyệt đối 47

4. Bộ so sánh số – tuyệt đối dùng cho điều khiển phi tuyến. 51

5. Bộ so sánh tương tự. 52

VII. cơ cấu dẫn hướng. 53

Chương IV: Máy tiện CNC 55

I. Lịch sử ra đời và phát triển của máy công cụ điều khiển số 55

II. Đặc điểm cấu tạo. 56

1. Ụ trước 56

2. Cụm truyền động chính 56

3. Chuyển động chạy dao 57

4. Mâm cặp 60

5. Ụ động 61

6. Cụm gá dao 61

III. Một số thiết bị song song dùng trên máy tiện 63

1. Thiết bị đo dao (Settingauge) 63

2. Hệ thống đo tự động chi tiết (Automatic Workpiece Mesuring Divice) 63

3. Hệ thống tải phoi (Chip Conveyor) 64

4. Bộ phận cung cấp phôi liệu (Bar Feeder) 64

5. Hệ thống thay dao tự động (ATC: Automatic tool Changer) 64

6. Hệ thống thay đổi cơ chấu cặp tự động (AJC: Automatic Jaw Changer) 64

7. Robots 64

PHẦN II: KHẢO SÁT MÁY TIỆN NC DFS 400X2000 65

I. Giới thiệu về máy tiện DFS2000 . 65

II. Các thành phần cơ bản của máy . 66

2.1. Động Cơ . 66

2.2. Hộp Điện . 66

2.3. Bảng Điều Khiển (Control Pane) . 67

2.4. Mâm Cặp . 68

2.5. Ụ Động . 68

2.6. Ụ Chống Tâm 69

2.7. Đầu Revolve . 70

2.8. Vít Me-Đai Ốc Bi . 70

2.9. Hộp Tốc Độ . 73

2.10. Cơ Cấu Quay Đầu Revolve . 76

2.11. Hệ Thống Tay Gạt . 79

III. Tính toán hộp tốc độ máy tiện DFS400x2000 84

PHẦN III: CẢI TIẾN MÁY TIỆN NC THÀNH MÁY CNC VÀ LẬP TRÌNH TRÊN MÁY CNC 103

I. Đặt vấn đề 103

II. Xích tốc độ : 104

III. Xích chạy dao : 106

IV. Xích quay đầu rovolve 108

V. Sử dụng biến tần điều khiển Động Cơ chính 109

1. Ưu điểm và nhược điểm của động cơ không đồng bộ 3 pha 109

2. Các phương pháp điều chỉnh động cơ không đồng bộ 3 pha 110

3. Các bộ biến tần 116

VI. Lựa chọn động cơ điện 126

VII. dùng đai răng thay cho đai thang 128

VIII. Bộ điều khiển số cho máy tiện cnc 130

IX. lập trình gia công trên máy tiện cnc 131

1. Hệ trục toạ độ 132

2. Các điểm chuẩn 133

3. Cấu trúc chương trình NC 135

4. Lập trình trên máy tiện cnc 137

5. Các chu trình. 157

6. Các chức năng khác. 160

7. Chu trình cắt ren: G92 166

8. Hiệu chỉnh dao khi tiện: 168

9. Chương trình con. 173

10. Một số ví dụ về lập trình gia công chi tiết trên máy tiện CNC 175

X. Điều khiển để máy gia công các chi tiết. 181

1. Chuẩn bị quy trình công nghệ. 181

2. Cố định dao. 181

3. Kiểm tra điều kiện cắt gọt. 182

4. Chuẩn bị phôi. 182

5. Lập chương trình gia công, nhớ, kiểm tra, chạy thử chương trình. 182

6. Thiết lập chế độ làm việc tự động của máy. 182

TÀI LIỆU THAM KHẢO 184

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY