Luận Văn Kinh Tế Vĩ Mô

Kinh tế học giáo dục

Kinh tế học giáo dục


MỤC LỤC PHẦN MỘT: MỘT SỐKIẾN THỨC KINH TẾXÃ HỘI HỌC LÀM CƠSỞCHO VIỆC NGHIÊN CỨU KINH TẾHỌC GIÁO DỤC .1 1. Hệthống kinh tế. .1 2. Cơcấu kinh tế:.2 3. Biến đổi kinh tếvà xã hội:.2 4. Con người và hành động kinh tế: .5 CHƯƠNG 1: MỘT SỐNÉT VỀLỊCH SỬTƯTƯỞNG KINH TẾHỌC GIÁO DỤC .10 2. Vịtrí của kinh tếhọc ...


Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế


MỤC LỤC Mục TrangChương 1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu 11. Vai trò của nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu 12. Các loại hình nghiên cứu khoa học 12.1 Nghiên cứu thực nghiệm 12.2 Nghiên cứu lý thuyết 13. Các phương pháp tưduy khoa học 23.1 Phương pháp diễn dịch 33.2 Phương pháp quy nạ ...


Bài giảng Kinh tế phát triển

Bài giảng Kinh tế phát triển


Khái niệm: Cơ cấu ngành kinh tế là tương quan giữa các ngành trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, thể hiện mối quan hệ hữu cơ và sự tác động qua lại cả về số và chất lượng giữa các ngành với nhau.Nội dung:- Tổng thể các ngành kinh tế: bao gồm bao nhiêu ngành- Môi quan hệ tỷ lệ (định lượng)- Mối quan ...


Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải


Câu 2 (3 điểm)Trong năm qua nền kinh tế Việt Nam luôn gặp phải sốc cung bất lợi chủ yếu từ sự thay đổi giá các yếu đầu vào. Hãy sử dụng mô hình tổng cung- tổng cầu để giải thích và đề xuất các biện pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát.Giá cả các yếu tố đầu vào tăng dẫn đến lợi nhuận của doanh n ...


Ngân hàng đề thi Môn Kinh tế vĩ mô

Ngân hàng đề thi Môn Kinh tế vĩ mô


31/ Lý do mà sựgia tăng của chi tiêu tự định dẫn đến sựgia tăng lớn hơn của thu nhập cân bằng là: aKhi sản lượng tăng làm cho giá cảtăng và điều này làm cho sản lượng tiếp tục tăng bKhi sản lượng tăng, dân cưgiảm tiết kiệm và do đó làm cho tiêu dùng tăng, tổng cầu tăng cKhi các doanh nghiệp tăng sản ...


80 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô

80 câu trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô


* ĐỀ SỐ 2 :Câu 1 : Những hoạt động nào sau đây của ngân hàng trung ương sẽ làm gia tăng cơ sở tiền tệ : a. bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối b. cho các ngân hàng thương mại vay c. hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại d. tăng lãi suất chiết khấu Câu 2 : Những yếu tố nào sau ...


Tiểu luận Phân tích và lấy ví dụ về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định

Tiểu luận Phân tích và lấy ví dụ về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định


Xét một hiệu sản xuất bánh ngọt thực hiện hoạt động kinh doanh với giá thuê lao động(L) là w=18.000.000đ/1 đơn vị lao động(nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất, người quản lý.); giá của 1 đơn vị vốn r= 9.000.000đ/1 đơn vị vốn (thuê mặt bằng, nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, máy móc ). Hiệu bánh ước ...


Bài giảng Kinh tế học vĩ mô

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô


Các vấn đề kinh tế vĩ môTỷ lệ lạm phát: phản ánh tốc độ thay đổi giá cả ở một thời điểm nào đó so với thời điểm trướcChỉ số giá: là chỉ tiêu phản ánh tốc độ thay đổi giá cả các loại hàng hóa và dịch vụ ở một thời điểm nào đó so với thời điểm gốc hoặc thời điểm trước Các vấn đề kinh tế vĩ mô Tỷ lệ ...


Bài giảng Mô hình cổ điển: xác định thu nhập quốc gia

Bài giảng Mô hình cổ điển: xác định thu nhập quốc gia


THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT:CẦU YẾU TỐ SẢN XUẤT Theo lý thuyết sản xuất tân cổ điển– Các hãng là cạnh tranh– Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận Cầu các yếu tố sản xuất– Các hãng thuê lao động với mức lương w– Các hãng thuê vốn với suất tiền thuê là R– Bán hàng hóa với giá là THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU T ...


Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Tổng cung trong ngắn hạn

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Tổng cung trong ngắn hạn


LẠM PHÁT, LẠM PHÁT KỲ VỌNG VÀ THẤT NGHIỆP-Độ dốc của đường Phillips phản ánh-Mức độ hòan hảo của thị trường-Giá và tiền lương càng kém linh hoạt -> đường Phillips thoải hơn-Thời gian để điều chỉnh tỷ lệ lạm phát kỳ vọng phụ thuộc vào hình thành kỳ vọng lạm phát-Kỳ vọng thích nghi-Kỳ vọng hợp lý LẠM ...


Bài giảng Quản trị chiêu thị

Bài giảng Quản trị chiêu thị


Nhận thức của công chúng là gì? Một cách định nghĩa đơn giản: Nhận thức của công chúng là những suy nghĩ hay hay quan điểm của riêng họ về một nhãn hiệu nào đó. Công chúng có thể có sự nhìn nhận tốt hoặc xấu về doanh nghiệp hoặc sản phẩm của doanh nghiệp. Trong thực tế, nhận thức của công chúng khôn ...


Bài giảng Công nghệ tính toán mềm ( Soft Computing technology )

Bài giảng Công nghệ tính toán mềm ( Soft Computing technology )


Có thểnói trong lĩnh vực điều khiển, bộPID được xem nhưmột giải pháp đa năng cho các ứng dụng điều khiển Analog cũng nhưDigital. Theo một nghiên cứu cho thấy có khoảng hơn 90% các bộ điều khiển được sửdụng hiện nay là bộ điều khiển PID. Bộ điều khiển PID nếu được thiết kếtốt có khảnăng điều khiển hệ ...


Học thuyết Keynes và vấn đề chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Học thuyết Keynes và vấn đề chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay


Đối với công cụ tiền tệ và chính sách tiền tệ của chính phủ, trong học thuyết của mình, Keynes đã đánh giá cao vai trò của công cụ chính sách tiền tệ và lãi suất. Đồng thời trong thực tế, các chính phủ đều đã có sự vận dụng công cụ và chính sách tiền tệ để tác động tới nền kinh tế. Chính sách tiền t ...


Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt Nam

Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt Nam


Trường phái Áo có truyền thống lâu dài ở châu Âu với nhà sáng lập Carl Menger, qua các thế hệ của Stanley Jevon, Bohm Bawerk, Wicksell và sang thế kỷ XX, trước sự bành trướng của chủ nghĩa Keynes, đặc biệt là ý thức hệ toàn trị của Đức Quốc Xã và sau đó là của Liên Xô cũ, truyền thống tự do Áo đã tr ...


Một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cho các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cho các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh


Dự kiến nhu cầu lao động Của KCX & KCN trong thời gian tới :Tình hình 3 khu chế xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh là Tân Thuận và Linh Trung đang ổn định khác với khi thành lập có nhu cầu lớn về lao động. Nhu cầu lớn, nếu có, sẽ là ở Khu chế xuất Linh Trung II và 11 khu công nghiệp có nhu cầu lao động th ...


Nghiên cứu của CEPR - Chi tiêu chính phủvà tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan

Nghiên cứu của CEPR - Chi tiêu chính phủvà tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan


Lý thuyết của Keynes đã gặp thách thức lớn khi nền kinh tếthếgiới rơi vào suy thoái trong những năm 1970, và khi có sựbùng nổkinh tếnhờcắt giảm thuếkết hợp với thắt chặt chi tiêu trong những năm 1980. Nếu Keynes còn sống, chắc hẳn ông sẽrất ngạc nhiên với cách vận dụng lý thuyết của ông để ủng hộcho ...


Nghiên cứu tổng quan Kinh tế Việt Nam 2009

Nghiên cứu tổng quan Kinh tế Việt Nam 2009


Mục lục Dẫn nhập .4 Diễn biến kinh tếvĩmô.4 Tổng cung .4 Công nghiệp .7 Tổng cầu.11 Đầu tư.13 Xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại.18 Tăng trưởng và chu kỳkinh tế.21 Các cân đối lớn trong nền kinh tế.21 Cân đối cung cầu và giá cả.21 Cân đối cung cầu lao động.22 Cán cân thanh toán.24Lãi suất và thị ...


Nghiên cứu tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam

Nghiên cứu tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam


Mục lục Giới thiệu .3 Mô hình lý thuyết.6 Mô hình thực nghiệm.8 Một sốhàm ý chính sách .18 Kết luận.19 Tài liệu tham khảo .20 Các chú thích trong bài .21 Mục lục Giới thiệu .3 Mô hình lý thuyết.6 Mô hình thực nghiệm.8 Một sốhàm ý chính sách .18 Kết luận.19 Tài liệu tham khảo .20 Các chú thíc ...


Bài giảng Kinh tế vĩ mô cơ bản

Bài giảng Kinh tế vĩ mô cơ bản


Hốcách GDP và sốnhân Hốcách GDP: sựkhác biệt hay chênh lệch giữa chi tiêu ởmức GDP cân bằng với GDP ởmức toàn dụng. ƒ Hốcách suy thoái(recessionary gap) – chênh lệch của mức chi tiêu mong muốn theo mức sản lượng toàn dụng thấp hơn mức sản lượng toàn dụng. ƒ Hốcách lạm phát(inflationary gap) – chênh ...