Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 3I. Khái quát về ngân hàng thương mại 31. Khái niệm Ngân hàng thương mại 32. Ngân hàng ra đời là một tất yếu khách quan 33. Các chức năng của NHTM 44. Các loại hình Ngân hàng thương mại 65. Vai trò cơ bản về hệ thống Ngân hàng Việt Nam 76. C ...


Đề tài Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hữu hạn kỹ thuật chính xác Ngọc Đức giai đoạn 2005 – 2008 và dự đoán cho các năm 2009 – 2010

Đề tài Vận dụng phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hữu hạn kỹ thuật chính xác Ngọc Đức giai đoạn 2005 – 2008 và dự đoán cho các năm 2009 – 2010


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1Chương I: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY HỮU HẠN KỸ THUẬT CHÍNH XÁC NGỌC ĐỨC 3I. Một số vấn đề chung v ề kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hữu Hạn Kỹ Thuật Chính Xác Ngọc Đức. 31. Khái niệm và đặt điển hoạt động sản ...


Báo cáo Phân tích cổ phiếu công nghệ CMG

Báo cáo Phân tích cổ phiếu công nghệ CMG


MỤC LỤC CÔNG TY CỔPHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆCMC. 1 TỔNG QUAN VỀNGÀNH CÔNG NGHỆTHÔNG TIN VIỆT NAM . 4 1. Lĩnh vực tích hợp hệthống. . 5 2. Lĩnh vực dịch vụphần mềm. . 6 3. Lĩnh vực phân phối sản phẩm CNTT. .7 4. Lĩnh vực Viễn thông - Internet. . 8 CÔNG TY CỔPHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆCMC . 9 Các lĩnh vực ki ...


Đề tài Công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ Bát Tràng

Đề tài Công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ Bát Tràng


Mục lụcLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: Những lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường 1I. Tiêu thụ và vai trò của nó đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 1 1.Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm 12.Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 23. ...


Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty máy tính Việt Nam I

Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty máy tính Việt Nam I


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 2I. BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 21. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: 22. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRI NHÂN SỰ: 2II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 31. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: 32. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG: 43. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: ...


Tiểu luận Giải pháp cho công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Tiểu luận Giải pháp cho công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn


Việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở mỗi vùng trước hết phải do dân cư các vùng đó chủ động thực hiện theo định hướng của Nhà nước. Nhà nước có thể hỗ trợ, nhưng không làm thay, và cũng chỉ hỗ trợ trên cơ sở năng lực nội sinh của mỗi vùng. Các địa phương dù là trọng điểm, cũng không thể tr ...


Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tín Phát

Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tín Phát


MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TÍN PHÁT 31.1. Quá trình hình thành và phát triển 31.2. Chức năng, nhiệm vụ công ty 31.2.1. Chức năng 31.2.2. Nhiệm vụ 41.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 41.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 41.3.2. Chức năng 51.4. Tổ chức công tá ...


Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty FPT

Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty FPT


Công ty TNHH Phân phối FPT (FPT Distribution) và Công ty Công nghệDi động FPT (FPT Mobile) là 2 công ty thành viên của Tập đoàn FPT tham gia vào lĩnh vực phân phối Điện thoại Di động và các sản phẩm Công nghệThông tin. Cảhai Công ty hiện đang dẫn đầu ởViệt Nam trong hoạt động kinh daonh phân phối cá ...


Đề tài Chiến lược Marketing Mix của công ty viễn thông quân đội Viettel

Đề tài Chiến lược Marketing Mix của công ty viễn thông quân đội Viettel


Viettel đã định vị cho mình “thương hiệu” hãng điện thoại giá rẻGiảm dần giá cước và tính cước DV theo block 6 giây + 1 giây1Xây dựng giá của các gói cước phụ thuộc vào đối tượng khách hàng mục tiêu của công ty Chiến lược giá của VIETTEL tương đồng với lợi ích của khách hàng nói riêng và lợi ích của ...


Đề tài Giải pháp cho thực trạng thất nghiệp hiện nay ở nước ta

Đề tài Giải pháp cho thực trạng thất nghiệp hiện nay ở nước ta


Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2008, cả nước giải quyết việc làm cho 1,35 triệu lao động, trong đó thông qua các chương trình kinh tế xã hội là 1,1 triệu, xuất khẩu lao động 85.000. 4 thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam là: Đài Loan (33.000), Hàn Quốc (16.000), Malaysi ...


Bài giảng Quản trị chiến lược

Bài giảng Quản trị chiến lược


-Chiến lược ĐDH ko liên quan hiệu quả nhất khi: SP mới làm DT của SP hiện tại tăng đáng kể Lượng tiêu thụ sản phẩm mới và hiện tại vận động ngược chiềuNgành cạnh tranh cao và/hoặc không tăng trưởngNgành KD cơ bản của DN có xu hướng suy giảm hoặc thị trường đã bão hòaDN đủ vốn và năng lực vận hànhDN ...


Luận văn Phân tích ngành hàng hoa hồng tại các vùng sản xuất tập trung của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

Luận văn Phân tích ngành hàng hoa hồng tại các vùng sản xuất tập trung của huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sapa, tỉnh Lào Cai


Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình vii Danh mục các sơ đồ, đồ thịviii1. Mở đầu 11.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài.11.2. Mục tiêu nghiên cứu.21.3. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu.32. Cơ sở lý luận vàthực tiễn củađ ...


Đề tài Cải cách các chính sách thương mại và thủy sản, cấu trúc lại chuỗi cung ứng, nâng cao nhu cầu của người tiêu dùng đối với quản lý bền vững ngành thủy sản: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Đề tài Cải cách các chính sách thương mại và thủy sản, cấu trúc lại chuỗi cung ứng, nâng cao nhu cầu của người tiêu dùng đối với quản lý bền vững ngành thủy sản: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3LỜI MỞ ĐẦU 4I. KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 6II. CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM KHAI THÁC HẢI SẢN 82.1 Sơ đồ chuỗi cung ứng sản phẩm khai thác thủy sản và vai trò của các bên liên quan 82.2 Lợi ích và xung đột giữa các bên liên quan 162.3 Phân tích một số ...


Đề tài Thị trường đầu ra cho sản phẩm thuỷ sản: Thực trạng và tiềm năng

Đề tài Thị trường đầu ra cho sản phẩm thuỷ sản: Thực trạng và tiềm năng


MỤC LỤCLời mở đầu 1Chương I. Lý luận chung về thị trường bản chất chức năng và vai trò của thị trường 21. Bản chất của thị trường 22. Chức năng của thị trường 23. Vai trò của thị trường 4Chương II. Cơ cấu, chức năng và đặc điểm của thị trường thuỷ sản 6I. Cơ cấu, chức năng của thị trường thuỷ sản 6I ...


Đề án Ảnh hưởng của vận động hành lang tới vụ kiện cá tra, cá basa của Việt Nam

Đề án Ảnh hưởng của vận động hành lang tới vụ kiện cá tra, cá basa của Việt Nam


MỤC LỤCLời nói đầu 3Chương 1: Ảnh hưởng của vận động hành lang trong vụ kiện cá tra, cá basa. 4 1.1 Tổng quan về vụ kiện cá tra, cá basa của Mỹ đối với Việt Nam 4 1.2 Quá trình vận động hành lang trong vụ kiện 8Chương 2: Phân tích ảnh hưởng của vận động hành lang trong vụ kiện cá tra, cá basa. 132.1 ...


Đề tài Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010

Đề tài Những giải pháp kinh tế chủ yếu phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ 2001-2010


Chăn nuôi bò ở Lạng Sơn đã có từ lâu được phát triển ở các hộ gia đình nông dân phát triển chăn nuôi bò đã có bước phát triển mạnh.a. Về tổng đàn Nhìn chung trong giai đoạn 1996-1999 đàn bò tăng liên tục, cụ thể năm thấp nhất cũng đạt 5,23% và năm cao nhất là 9,05%. Sở dĩ năm 1999 tăng cao nhất là c ...


Đề án Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành chăn nuôi tôm sú trong thời gian tới

Đề án Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành chăn nuôi tôm sú trong thời gian tới


* Mức đầu tư cho nuôi tôm theo các loại hình nuôi, khác nhau cả về vốn xây dựng cơ bản và chi phí sản xuất.Tổng vốn đầu tư cho 1 ha ao nuôi quảng canh cải tiến khoảng 100 triệu đồng, bán thâm canh khoảng 200 triệu đồng, thâm canh khoảng 300-400 triệu đồng * Chi phí sản xuất bình quân cho 1 ha ao nu ...


Đề tài Công nghệ lên men truyền thống: Tương Miso

Đề tài Công nghệ lên men truyền thống: Tương Miso


Mục lụcI. Giới thiệu về Miso 31. Định nghĩa 32. Lịch sử của Miso 33. Phân loại Miso 3II. Nguyên liệu 51. Đậu nành 52. Gạo 73. Lúa mì 84. Muối 95. Nước 96. Nấm mốc 97. Vi khuẩn lactic và nấm men 10III. Quy trình công nghệ 121. Quy trình sản xuất Koji: 121.1. Koji đậu nành: 121.2. Koji gạo: 161.3. Koj ...


Tìm hiểu về Thương mại điện tử

Tìm hiểu về Thương mại điện tử


B2C là loại hình giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng qua các phương tiện điện tử. Doanh nghiệp sử dụng các phương tiện điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng. Người tiêu dùng thông qua các phương tiện điện tử để lựa chọn, mặc cả, đặt hàng, thanh toán, nhận hàng. Giao dịch B2 ...


Tóm tắt luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương ở Việt Nam hiện nay


Vốn chủsởhữu:Vốn điều lệban đầu của các Quỹ ĐTPT địa phương do ngân sách tỉnh, thành phốbốtrí một phần trong dựtoán chi NSNN hoặc từcác nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách địa phương. Đồng thời, để đảm bảo tiềm lực tài chính của Quỹ, một số địa phương đã dành một lượng vốn đáng kểtừNSNN hoặc ...