Luận Văn Kinh Tế Chính Trị

Đề cương ôn chính trị cuối khóa

Đề cương ôn chính trị cuối khóa


 Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX• Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta. Sau một thời gian kháng cự yếu ớt đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp điều ước Patơnốt thừa nhận quyền thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta• Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX VN đã t ...


Đồ án Xây dựng dịch vụ thư điện tử (Mailling system)

Đồ án Xây dựng dịch vụ thư điện tử (Mailling system)


Chương I : Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng 3 I. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server : 4 II. Nguyên tắc hoạt động mạng theo mô hình client/Server : 4 III.Các khái niệm cơ bạn về mạng : 5 IV.Các ứng dụng Client/Server trên Internet thông dụng : 10 1. World Wide Web(www): ...


Đề tài Khảo sát, phân tích thiết kế chương trình quản lý điểm trường phổ thông trung học Văn Chấn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Đề tài Khảo sát, phân tích thiết kế chương trình quản lý điểm trường phổ thông trung học Văn Chấn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU . 1CHƯƠNG I . 3TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS. 31.1. Giới thiệu về Access . . . 31.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access . 41.2.1. Cơ sơ dữ liệu . . 41.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access . 4CHƯƠNG 2: .10KHẢO SÁT BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐIỂM TRƯỜNG PTTH VĂN CHẤN –YÊN BÁI .10 ...


Giáo trình Chính Trị

Giáo trình Chính Trị


MỤC LỤC Chương 1CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC 1Chương 2NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 12Chương 3NHẬN THỨC LUẬN KHOA HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA CON NGƯỜI 26Chương 4TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 33Chương 5CẤU TRÚC XÃ HỘI : GIAI CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨCCHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 39Chương 6CON N ...


Tiểu luận Chứng minh hợp tác là nhu cầu tất yếu của mọi thời kì, nhưng mức độ và hiệu quả của hợp tác lại phụ thuộc vào trình độ và sự phát triển của lực lượng sản xuất

Tiểu luận Chứng minh hợp tác là nhu cầu tất yếu của mọi thời kì, nhưng mức độ và hiệu quả của hợp tác lại phụ thuộc vào trình độ và sự phát triển của lực lượng sản xuất


Tổ chức hợp tác của nông dân cũng là mong muốn của những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản. Việc ký hợp đồng với từng nông dân với lượng hàng hoá ít ỏi sẽ tạo ra chi phí rất lớn. Thay vào đó các doanh nghiệp mong muốn ký một hợp đồng với tổ hợp tác thì họ sẽ giảm đầu mối và giảm chi phí ký ...


Tiểu luận Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Tiểu luận Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ


MỤC LỤC Lời mở đầu 1Phần I: Lý luận chung 11.Doanh nghiệp và những vấn đề thua lỗ của doanh nghiệp 11.1. Doanh nghiệp 11.2. Vấn đề thua lỗ của doanh nghiệp 42. Nguyên nhân tình trạng thua lỗ của doanh nghiệp 52.1. Nguyên nhân khách quan 52.2. Nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp 7Phần II: Tình trạn ...


Tiểu luận Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản, chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Tiểu luận Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước chủ nghĩa tư bản, chứng minh quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất


MỤC LỤC Lời nói đầu 1Nội dung 3I. Đôi nét về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 31. Lực lượng sản xuất là gì 32. Quan hệ sản xuất được hiểu ra sao 4II. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Lịch sử 3 phương thức sản xuất trước CNTB 41. Phư ...


Đề tài Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Đề tài Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦUPHẤN NỘI DUNGI. Khái quát về nguồn lực con người và vai trò của nó đối với sự phát triển.1. Nguồn lực con người2. Vai trò của nguồn lực con người đối với quá trình phát triểnII. Đặc điểm nguồn nhân lực của nước ta1. Thực trạng chung về nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay2. Thế mạnh ...


Đề tài Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta

Đề tài Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta


- Hình thành và củng cố những đơn vị sản xuất hàng hóa nhằm chuyển quan hệ trao đổi có tính hiện vật sang quan hệ hàng hóa - tiền tệ. Cả về vị trí lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy không thể có được nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nếu như không có đơn vị sản xuất hàng hóa+ Thừa nhận thành ph ...


Đề tài Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại

Đề tài Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại


Mục LụcLời mở đầu 3Chương 1 Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản 41.Chủ nghĩa tư bản 42.Chủ nghĩa đế quốc 42.1.Chủ nghĩa đế quốc là Chủ nghĩa tư bản độc quyền 52.1.1. Sự hình thành của Chủ nghĩa tư bản độc quyền 52.1.2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của Chủ nghĩa tư bản độc quyền 52.2. Chủ nghĩa tư b ...


Đề tài Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta

Đề tài Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta


MỤC LỤCTrang A. PHẦN MỞ ĐẦU 4B. NỘI DUNG 6CHƯƠNG 1: TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ 61.1. Vai trò của Nhà nước trong quá trình công nghiệp hoá 61.1.1. Quan niệm công nghiệp hoá- Thực chất công nghiệp hoá 61.1.2. Vì sao hiện nay công nghiệp hoá lại gắn ...


Tiểu luận Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cải cách các Tổng Công ty - Tập đoàn kinh tế

Tiểu luận Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cải cách các Tổng Công ty - Tập đoàn kinh tế


MỤC LỤC1. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 21.1. Khái niệm về CPH và sự cần thiết phải CPH DNNN 21.1.1. Khái niệm CPH DNNN 21.1.2. Phân biệt CPH và tư nhân hóa DNNN 31.1.3. Sự cần thiết phải CPH DNNN. 51.2. Thực trạng CPH DNNN 81.3. Giải pháp 142. Tổng công ty Nhà nước và tập đoàn kinh tế 162.1. T ...


Đề tài Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Đề tài Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay


A.PHẦN MỞ ĐẦU: .2B.NỘI DUNG: CHƯƠNG 1: Lý luận cơ bản về lợi ích Kinh tế 1.1.Bản chất đặc trưng cơ bản của lợi ích kinh tế .31.1.1. Lợi ích kinh tế 31.1.2. Vai trò của lợi ích kinh tế .41.2.Các cơ cấu kinh tế trong các thành phần kinh tế ở nước ta .51.3. Lợi ích kinh tế và vấn đề phát triển cộng đồn ...


Tiểu luận Công nghiệp hóa và quá trình xác định mô hình công nghiệp hóa

Tiểu luận Công nghiệp hóa và quá trình xác định mô hình công nghiệp hóa


MỤC LỤCI. Khái niệm cơ bản 21. Công nghiệp hóa 22. Mô hình công nghiệp hóa 5II. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam 51. Khoa học công nghệ 52. Hội nhập kinh tế 63. Nguồn vốn 74. Nguồn nhân lực 95. Quản lý của Nhà nước 10III. Xác định mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam 121. ...


Đề tài Lý luận về địa tô của CácMac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

Đề tài Lý luận về địa tô của CácMac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU 2 B.CHƯƠNG 1:Lí luận về địa tô của C. Mác 31.1.So sánh địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến: 3 1.1.1: Sự giống nhau 3 1.1.2:Sự khác nhau: 3 a.Về mặt lượng 3 b.Về mặt chất 41.2.Các hình thức địa tô Tư Bản 4 1.2.1.Địa tô chênh lệch 4 a.Địa tô chênh lệch 1 6 b.Địa tô chê ...


Tiểu luận Chuyển đổi kinh tế ở Nga

Tiểu luận Chuyển đổi kinh tế ở Nga


MỤC LỤCI. Bối cảnh kinh tế nước Nga 21. Bối cảnh lịch sử của công cuộc chuyển đổi kinh tế 22. Đặc điểm kinh tế trước chuyển đổi (xét đặc điểm kinh tế trong giai đoạn 1976-1990) 43. Nguyên nhân chuyển đổi 6II. Quá trình chuyển đổi 71. Liệu pháp sốc: 72. Nội dung chuyển đ ...


Tiểu luận Tình hình thực hiện chính sách tiền lương ở Việt Nam

Tiểu luận Tình hình thực hiện chính sách tiền lương ở Việt Nam


Chính sách tiền lương đang được thực hiện là kết quả của đợt cải cách tiền lương năm 1993. Đây là một cuộc cải cách rất căn bản không những về lương mà còn là một đợt sắp xếp lại hệ thống phân phối tiền lương từ ngân sách nhừ nước (NSNN), nhằm mục tiêu xoá bỏ triệt để tình trạng bao cấp, khắc phục t ...


Tiểu luận Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội

Tiểu luận Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội


Mục lục I. Lý luận• Mục tiêu chủ nghĩa xã hội• Kinh tế thị trường • Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa• Thực hiện công bằng xã hộiII.Định hướng XHCN nền kinh tế thị trường xét dưới góc độ công bằng xã hội1. Quan điểm nội dung2. Kết quả sau tiến trình đổi mới3. Những mặt hạn chếIII. Giải pháp thực h ...


Tiểu luận Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

Tiểu luận Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới


Quy mô giáo dục không ngừng phát triển ở các nghành học, các cấp học. Nhưng sự phát triển không đồng đều qua các thời kì. Thời kì trước đổi mới giáo dục, giáo dục Việt Nam tuân theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Giáo dục và đào tạo được nhà nước cấp ngân sách hoàn toàn các chỉ tiêu giáo dục được đề ...


Tiểu luận Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tiểu luận Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


MỤC LỤCLời mở đầu 1Nội dungChương II. Lý luận của chủ nghĩa Mác về con người 3I. Bản chất của con người 3a. Quan điểm của các nhà triết học trước Mác về con người 4b. Con người là chủ thể sinh động nhất của xã hội 5II. Quan điểm chủ nghĩa Mác về con người 7III. Vai trò của chủ nghĩa Mác về con người ...