Kiểm tra môn Hóa học 10 - Đề 4

Câu 5: Muốn điều chế axit clohiđric từ khí hiđroclorua, ta có thể dùng phương pháp nào sau đây?

A Cho khí này hòa tan trong nước C. Oxi hóa khí này bằng MnO2

B.Oxi hóa khí này bằng KMnO4 D. Cho khí này tác dụng với H2SO4 loãng

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Cho 2 phản ứng: Br2 + 2NaI → 2NaBr + Br2 ; Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2.

Phản ứng trên chứng tỏ rằng clo hoạt động hóa học mạnh hơn brom, brom hoạt động hóa học mạnh hơn. Iot.

Câu 7: Phản ứng nào không xảy ra:

A Br2 + 2NaCl → 2NaBr + Cl2

C. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → CaCO3+ 2NaCl

B.Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

D. SiF4 + 2H2O → SiO2 + 4HF

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY