Kiểm tra môn Hóa học 10 - Đề 2

Câu 7: Phản ứng nào có thể xảy ra:

A Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 C. CaCl2 + Cu(NO3)2 → Ca(NO3)2 + CuCl2

B.I2 + 2NaBr → 2NaI + Br2 D. SiF4 + 2H2O → SiO2 + 4HF

Câu 8: Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p5. Nguyên tố X có đặc điểm

A.Thuộc chu kì 3, phân nhóm chính nhóm VII

B.Là phi kim có 7 electron lớp ngoài cùng

C.Có 17 proton trong nguyên tử

D.có 16 electron

Câu 9: Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5?

A Nhóm IVA B. Nhóm VB C. Nhóm VIA D. Nhóm VIIA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY