Kiểm tra môn Hóa học 10 - Đề 1

Câu 5: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. F2 + H2O B. Cl2 + H2O C. Br2 + H2O D. I2 + H2O

Câu 6: Cho 200 ml dug dịch HCl 1M tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị V là?

A. 100 ml B. 200 ml C. 2,24 lít D. 4,48 lít

Câu 7: Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là

A. 25,62%. B. 12,67%. C. 29,77%. D. 18,10%.

Câu 8: Sắp xếp tính axit từ yếu tới mạnh:

A. HCl, HBr, HF, HI B. HI, HBr, HCl, HF C. HF, HCl, HBr, HI D. HF, HI, HCl, HBr

Câu 9: Để nhận biết ion clorua trong dung dịch, người ta dùng hóa chất nào sau đây:

A. AgNO3 B. H2SO4 C. Quỳ tím D. BaCl2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY