Kiểm tra hoc̣ kỳ II, năm học: 2016 – 2017. môn Toán lớp 10

Câu 7. Khẳng điṇ h nào sau đây là sai ?

A. a b  và c d a c b d      . B. a b b a b b      ,( 0).

C. a b  và c d ac bd    . D. a b a b a b      .

Câu 8. Các giá trị có tần số lớn nhất trong một mẫu số liệu thống kê đƣợc gọi là gì ?

A. Mốt. B. Độ lệch chuẩn. C. Số trung bình. D. Phƣơng sai.

Câu 9. Trên đƣờ ng tròn lƣợng giác, gọi M là điểm biểu diễn cho cung lƣợng giác có số đo

 6

. Hỏi điểm

M’ là đối xứng của M qua gốc toạ đô ̣sẽ biểu diêñ cho cung có số đo bao nhiêu ?

A. 5 .

 6

B. .

 6

 C. 7 .

 6

 D. 7 .

 6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY