Kiểm tra 45 phút năm học: 2018 – 2019 môn: Toán 6

Câu 4: Giá trị của lũy thức 23 là:

A. 3 B. 2 C. 6 D. 8.

Câu 5: : Cho H = { 3; 5; 7; 9}; K = { 3; 7; 9} thì:

A. H K B. H K C. K H D. K H.

Câu 6: Cho biÕt 7142 – 3467 = M. Gi¸ trÞ cu¶ 3467 + M lµ:

A. 7142 B. 3675 C. 3467 D. Đáp án khác.

Câu 7: 43 . 44 viÕt ®­îc d­íi d¹ng mét lòy thõa lµ:

A. 412; B. 47; C. 87; D. 812.

Câu 8: TÝnh 24 + 15 ®­îc kÕt qu¶ lµ:

A. 23; B. 95; C. 31; D. 30.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY