Khóa luận Xây dựng website thông tin và diễn đàn học tập của trường cao đẳng văn thư lưu trữ TWI

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1MỤC LỤC 3PHẦN MỘT - PHẦN KỸ THUẬT 5I. Giới thiệu chung 5II.Mục tiêu đề tài 6III. Lựa chọn Công nghệ: 6IV. Phạm vi của đề tài 9CHƯƠNG MỘT 11CƠ SỞ LÝ THUYẾT VẦ CÔNG NGHỆ 111.Web tĩnh 112. Web động 123. Mã nguồn mở: 135. Hệ quản trị cơ sở dử liệu MySQL 156. Hệ quản trị nội dung Joomla 18CHƯƠNG HAI 42PHÂN TÍCH NỘI DUNG WEBSITE HỌC TẬP 42PHẦN HAI: PHẦN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 44CHƯƠNG I : LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC 47CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO SOẠN GIÁO ÁN 47I. Lựa chọn các phương án tích cực hoá nhận thức bài học của người học, nội dung dạy học trên lớp và giải pháp tích cực 47II. Xác định mục đích yêu cầu 57III. Phân tích nội dung và xác địh trọng tâm bài học: 58IV. Lựa chọ phương pháp: 61V. Hình thức tổ chức giảng dạy: 61VI.Thiết kế giáo án: 61CHƯƠNG HAI: CÁC BÀI DẠY 62A. TÊN BÀI: BIỂU ĐỒ BẢNG TÍNH VÀ CHÈN ẢNH 62I. Mục đích – Yêu cầu: 62II. Ổn định lớp: 63III. Kiểm tra bài cũ: 63IV. Giảng bài mới: 63V. Tổng kết bài: 69VI. Câu hỏi và bài tập 69VII. Tự rút kinh ngiệm: 69BÀI THỰC HÀNH 71B. PHÂN TÍCH BÀI HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 72II. Mục đích yêu cầu: 76III. Phân tích nội dung và trọng tâm bài: 77IV.Phương pháp dạy học 85V. Hình thức tỏ chức dạy học 86VI.Thiết kế giáo án: 86C. TÊN BÀI: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 87I. Mục đích yêu cầu: 87II. Ổn định lớp: 88III. Kiểm tra bài cũ: 88IV. Giảng bài mới 88V. Tổng kết bài 99VI. Câu hỏi và bài tập 99VII. Tự rút kinh nghiệm: 99BÀI THỰC HÀNH 100KẾT LUẬN 101NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 102KẾT LUẬN CỦA NGƯỜI CHẤM KHOÁ LUẬN VÀ CHẤM ĐIỂM 103

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỤC LỤC 3

PHẦN MỘT - PHẦN KỸ THUẬT 5

I. Giới thiệu chung 5

II.Mục tiêu đề tài 6

III. Lựa chọn Công nghệ: 6

IV. Phạm vi của đề tài 9

CHƯƠNG MỘT 11

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VẦ CÔNG NGHỆ 11

1.Web tĩnh 11

2. Web động 12

3. Mã nguồn mở: 13

5. Hệ quản trị cơ sở dử liệu MySQL 15

6. Hệ quản trị nội dung Joomla 18

CHƯƠNG HAI 42

PHÂN TÍCH NỘI DUNG WEBSITE HỌC TẬP 42

PHẦN HAI: PHẦN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 44

CHƯƠNG I : LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC 47

CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO SOẠN GIÁO ÁN 47

I. Lựa chọn các phương án tích cực hoá nhận thức bài học của người học, nội dung dạy học trên lớp và giải pháp tích cực 47

II. Xác định mục đích yêu cầu 57

III. Phân tích nội dung và xác địh trọng tâm bài học: 58

IV. Lựa chọ phương pháp: 61

V. Hình thức tổ chức giảng dạy: 61

VI.Thiết kế giáo án: 61

CHƯƠNG HAI: CÁC BÀI DẠY 62

A. TÊN BÀI: BIỂU ĐỒ BẢNG TÍNH VÀ CHÈN ẢNH 62

I. Mục đích – Yêu cầu: 62

II. Ổn định lớp: 63

III. Kiểm tra bài cũ: 63

IV. Giảng bài mới: 63

V. Tổng kết bài: 69

VI. Câu hỏi và bài tập 69

VII. Tự rút kinh ngiệm: 69

BÀI THỰC HÀNH 71

B. PHÂN TÍCH BÀI HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 72

II. Mục đích yêu cầu: 76

III. Phân tích nội dung và trọng tâm bài: 77

IV.Phương pháp dạy học 85

V. Hình thức tỏ chức dạy học 86

VI.Thiết kế giáo án: 86

C. TÊN BÀI: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN BẢNG TÍNH 87

I. Mục đích yêu cầu: 87

II. Ổn định lớp: 88

III. Kiểm tra bài cũ: 88

IV. Giảng bài mới 88

V. Tổng kết bài 99

VI. Câu hỏi và bài tập 99

VII. Tự rút kinh nghiệm: 99

BÀI THỰC HÀNH 100

KẾT LUẬN 101

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 102

KẾT LUẬN CỦA NGƯỜI CHẤM KHOÁ LUẬN VÀ CHẤM ĐIỂM 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY