Khóa luận Xây dựng thương hiệu của công ty cổ phần tập đoàn Intimex thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC TrangLỜI CAM ĐOAN iLƠI CẢM ƠN iiNHẬN XÉT THỰC TẬP iiiNHẬN XÉT HƯỚNG DẪN ivMỤC LỤC vDANH MỤC CÁC BẢNG viiDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viiiDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viiiDANH MỤC CÁC ẢNH ixLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 31.1 Lý luận chung về thương hiệu 31.1.1 Khái niệm về thương hiệu 31.1.2 Hình thức và ý nghĩa của thương hiệu 41.1.3 Chức năng của thương hiệu 51.1.4 Giá trị thương hiệu (Brand Value) 51.2 Xây dựng thương hiệu (Building Brand) 61.2.1 Nguyên tắc xây dựng thương hiệu 61.2.2 Quy trình xây dựng thương hiệu 61.3 Công cụ quảng bá xây dựng thương hiệu 111.3.1 Phương tiện truyền thông 111.3.2 Con người 131.3.3 Hoạt động PR 141.3.4 Tiếp thị trực tiếp 141.3.5 Khuyến mãi 151.4 Kết luận chương 1 16Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 172.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Intimex 172.1.1. Giới thiệu chung 172.1.2. Cơ cấu tổ chức 192.1.3. Sản phẩm của công ty 212.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 232.2. Thực trạng về thương hiệu của Công ty Cổ phần Intimex 242.2.1. Tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của thương hiệu Intimex 242.2.2. Định vị thương hiệu Intimex 282.2.3. Hệ thống nhận diện của thương hiệu Intimex 342.2.4. Hình ảnh thương hiệu Intimex 362.2.5. Dấu ấn thương hiệu Intimex 392.2.6. Các công cụ quảng bá thương hiệu Intimex 432.3. Kết luận chương 2 46Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 483.1. Giải pháp 483.1.1. Hoàn thiện hệ thống nhận diện của thương hiệu 483.1.2. Thương hiệu Intimex gắn liền hoạt động bảo vệ môi trường. 503.1.3. Nâng cao ảnh thương hiệu trong chương trình từ thiện 533.1.4. Phát triển kênh truyền thông của thương hiệu Intimex 553.1.5. Quản lý quá trình xây dựng thương hiệu Intimex 623.3. Kiến nghị 643.3.1. Nhà nước 643.3.2. Công ty 653.4. Kết luận chương 3 66KẾT LUẬN 67TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN i

LƠI CẢM ƠN ii

NHẬN XÉT THỰC TẬP iii

NHẬN XÉT HƯỚNG DẪN iv

MỤC LỤC v

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii

DANH MỤC CÁC ẢNH ix

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1 Lý luận chung về thương hiệu 3

1.1.1 Khái niệm về thương hiệu 3

1.1.2 Hình thức và ý nghĩa của thương hiệu 4

1.1.3 Chức năng của thương hiệu 5

1.1.4 Giá trị thương hiệu (Brand Value) 5

1.2 Xây dựng thương hiệu (Building Brand) 6

1.2.1 Nguyên tắc xây dựng thương hiệu 6

1.2.2 Quy trình xây dựng thương hiệu 6

1.3 Công cụ quảng bá xây dựng thương hiệu 11

1.3.1 Phương tiện truyền thông 11

1.3.2 Con người 13

1.3.3 Hoạt động PR 14

1.3.4 Tiếp thị trực tiếp 14

1.3.5 Khuyến mãi 15

1.4 Kết luận chương 1 16

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 17

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Intimex 17

2.1.1. Giới thiệu chung 17

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 19

2.1.3. Sản phẩm của công ty 21

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 23

2.2. Thực trạng về thương hiệu của Công ty Cổ phần Intimex 24

2.2.1. Tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của thương hiệu Intimex 24

2.2.2. Định vị thương hiệu Intimex 28

2.2.3. Hệ thống nhận diện của thương hiệu Intimex 34

2.2.4. Hình ảnh thương hiệu Intimex 36

2.2.5. Dấu ấn thương hiệu Intimex 39

2.2.6. Các công cụ quảng bá thương hiệu Intimex 43

2.3. Kết luận chương 2 46

Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 48

3.1. Giải pháp 48

3.1.1. Hoàn thiện hệ thống nhận diện của thương hiệu 48

3.1.2. Thương hiệu Intimex gắn liền hoạt động bảo vệ môi trường. 50

3.1.3. Nâng cao ảnh thương hiệu trong chương trình từ thiện 53

3.1.4. Phát triển kênh truyền thông của thương hiệu Intimex 55

3.1.5. Quản lý quá trình xây dựng thương hiệu Intimex 62

3.3. Kiến nghị 64

3.3.1. Nhà nước 64

3.3.2. Công ty 65

3.4. Kết luận chương 3 66

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY