Khóa luận Xây dựng chiến lược phát triển cho cơ sở sản xuất gạch Thành Long giai đoạn 2006-2010

Chương 1: MỞĐẦU . 1Chương 2: CƠSỞLÝTHUYẾTCỦAVIỆC XÂYDỰNG CHIẾNLƯỢC DOANHNGHIỆP . 32.1. Kháiniệmchiến lượckinh doanh vàquản trịchiến lược . 32.1.1. kháiniệmchiến lượckinh doanh . 32.1.2. Kháiniệmquản trịchiến lược . 32.2. Quy trình quản trịchiến lược . 32.2.1. Xácđịnh nhiệmvụ, mụctiêu vàchiến lượchiện tạicủatổ chức . 42.2.2. Xétlạinhiệmvụ kinh doanh . 42.2.3. Nghiên cứu môitrường- xácđịnh cơhộivàđedoạchủ yếu . 41.2.4. Kiểmsoátnộibộ doanh nghiệp đểnhận diện cácđiểmmạnh, yếu . 61.2.5. Thiếtlập mụctiêu dàihạn . 81.2.6. Xây dựng vàchọn lựachiến lược . 81.3. Cáccông cụ đểxây dựng vàlựachọn chiến lược . 91.3.1. Cáccông cụ cung cấp thông tin đểxây dựng chiến lược . 91.3.2. Cáccông cụ đểxây dựng cácchiến lượckhảthicó thểchọn lựa . 101.3.3. Công cụ đểlựachọn chiến lược: . 111.4. Vaitrò củaquản trịchiến lượcđốivớiviệcpháttriển doanh nghiệp . 12Chương 3:ĐÁNHGIÁCÁC HOẠTĐỘNGCỦACƠSỞ THÀNHLONG . 133.1. Quátrình hình thành . 133.2. Kếtquảhoạtđộng thờigian quacủacơsởThành Long . 133.3. Phân tích cáchoạtđộng: . 143.3.1. Yếu tố quản trị: . 143.3.2. Yếu tố marketing . 153.3.3. Yếu tố tàichính - kếtoán . 173.3.4. Yếu tố sản xuất- tácnghiệp: . 183.3.5. Yếu tố nghiên cứu vàpháttriển (R&D) . 203.3.6. Nhân sự : . 203.3.7. Hệthống thông tin . 213.3.8. Mốiquan hệvớicácđốitượng hữu quan bên ngoài: . 213.4. Phân Tích MôiTrường tácnghiệp . 223.4.1. Đốithủ cạnh tranh . 223.4.2.Khách hàng (ngườimua): . 253.4.3.Nhàcung cấp: . 263.4.4. Đốithủ tiềmẩn . 273.4.5. Sản phẩmthay thế . 283.5. Phân tích môitrường vĩmô . 293.5.1. Yếu tố chính phủ chính trị . 283.5.2. Yếu tố kinh tế . 293.5.3. Yếu tố công nghệ . 303.5.4. Yếu tố tự nhiên . 313.5.5. Yếu tố văn hóa– xãhội: . 323.5.6. Yếu tố dân số: . 3 2Chương 4: XÂYDỰNGCHIẾNLƯỢC PHÁTTRIỂNCHO CƠSỞGẠCHNGÓITHÀNHLONGGIAI ĐOẠN2006- 2010 . 344.1. Xây dựng mụctiêu . 344.1.1. Căn cứ xácđịnh mụctiêu . 344.1.2. Mụctiêu củaNhàMáy Gạch Thành Long đến năm2010 . 354.2. Xây dựng cácchiến lược . 364.2.1. Xây dựng cácphương án chiến lược . 364.2.2. Phân tích cácchiến lượcđềxuất . 394.3. Lựachọn chiến lược: . 414.4. Cácgiảipháp cụ thểđểthựchiện chiến lược . 454.4.1. Giảipháp vềquản trị . 4 54.4.2. Giảipháp vềsản xuất– tácnghiệp – quản lý chấtlượng . 464.4.3. Giảipháp vềmarketing: . 474.4.4. Giảipháp vềtàichính: . 474.4.5. Giảipháp vềnhân sự . 484.4.6.Vềhệthống thông tin . 49Chương 5: KẾTLUẬN . 50

Chương 1: MỞĐẦU . 1

Chương 2: CƠSỞLÝTHUYẾTCỦAVIỆC XÂYDỰNG CHIẾNLƯỢC DOANH

NGHIỆP . 3

2.1. Kháiniệmchiến lượckinh doanh vàquản trịchiến lược . 3

2.1.1. kháiniệmchiến lượckinh doanh . 3

2.1.2. Kháiniệmquản trịchiến lược . 3

2.2. Quy trình quản trịchiến lược . 3

2.2.1. Xácđịnh nhiệmvụ, mụctiêu vàchiến lượchiện tạicủatổ chức . 4

2.2.2. Xétlạinhiệmvụ kinh doanh . 4

2.2.3. Nghiên cứu môitrường- xácđịnh cơhộivàđedoạchủ yếu . 4

1.2.4. Kiểmsoátnộibộ doanh nghiệp đểnhận diện cácđiểmmạnh, yếu . 6

1.2.5. Thiếtlập mụctiêu dàihạn . 8

1.2.6. Xây dựng vàchọn lựachiến lược . 8

1.3. Cáccông cụ đểxây dựng vàlựachọn chiến lược . 9

1.3.1. Cáccông cụ cung cấp thông tin đểxây dựng chiến lược . 9

1.3.2. Cáccông cụ đểxây dựng cácchiến lượckhảthicó thểchọn lựa . 10

1.3.3. Công cụ đểlựachọn chiến lược: . 11

1.4. Vaitrò củaquản trịchiến lượcđốivớiviệcpháttriển doanh nghiệp . 12

Chương 3:ĐÁNHGIÁCÁC HOẠTĐỘNGCỦACƠSỞ THÀNHLONG . 13

3.1. Quátrình hình thành . 13

3.2. Kếtquảhoạtđộng thờigian quacủacơsởThành Long . 13

3.3. Phân tích cáchoạtđộng: . 14

3.3.1. Yếu tố quản trị: . 14

3.3.2. Yếu tố marketing . 15

3.3.3. Yếu tố tàichính - kếtoán . 17

3.3.4. Yếu tố sản xuất- tácnghiệp: . 18

3.3.5. Yếu tố nghiên cứu vàpháttriển (R&D) . 20

3.3.6. Nhân sự : . 20

3.3.7. Hệthống thông tin . 21

3.3.8. Mốiquan hệvớicácđốitượng hữu quan bên ngoài: . 21

3.4. Phân Tích MôiTrường tácnghiệp . 22

3.4.1. Đốithủ cạnh tranh . 22

3.4.2.Khách hàng (ngườimua): . 25

3.4.3.Nhàcung cấp: . 26

3.4.4. Đốithủ tiềmẩn . 27

3.4.5. Sản phẩmthay thế . 28

3.5. Phân tích môitrường vĩmô . 29

3.5.1. Yếu tố chính phủ chính trị . 28

3.5.2. Yếu tố kinh tế . 29

3.5.3. Yếu tố công nghệ . 30

3.5.4. Yếu tố tự nhiên . 31

3.5.5. Yếu tố văn hóa– xãhội: . 32

3.5.6. Yếu tố dân số: . 3 2

Chương 4: XÂYDỰNGCHIẾNLƯỢC PHÁTTRIỂNCHO CƠSỞGẠCHNGÓI

THÀNHLONGGIAI ĐOẠN2006- 2010 . 34

4.1. Xây dựng mụctiêu . 34

4.1.1. Căn cứ xácđịnh mụctiêu . 34

4.1.2. Mụctiêu củaNhàMáy Gạch Thành Long đến năm2010 . 35

4.2. Xây dựng cácchiến lược . 36

4.2.1. Xây dựng cácphương án chiến lược . 36

4.2.2. Phân tích cácchiến lượcđềxuất . 39

4.3. Lựachọn chiến lược: . 41

4.4. Cácgiảipháp cụ thểđểthựchiện chiến lược . 45

4.4.1. Giảipháp vềquản trị . 4 5

4.4.2. Giảipháp vềsản xuất– tácnghiệp – quản lý chấtlượng . 46

4.4.3. Giảipháp vềmarketing: . 47

4.4.4. Giảipháp vềtàichính: . 47

4.4.5. Giảipháp vềnhân sự . 48

4.4.6.Vềhệthống thông tin . 49

Chương 5: KẾTLUẬN . 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY