Khóa luận Văn hoá kinh doanh Nhật Bản và những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam khi xâm nhập thị trường

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I. Vai trò của thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu Việt Nam 1

I. Khái quát chung

1. Khái quát chung về nước Nhật 1

a. Điều kiện tự nhiên, dân số 1

b. Chính trị 1

c. Kinh tế xã hội 2

d. Văn hoá 4

2. Khái quát về quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản 5

a. Về chính trị 5

b. Về kinh tế 6

c. Về hợp tác lao động 7

d. Về văn hoá giáo dục 8

e. Về du lịch 8

II. Vai trò của thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu Việt Nam 9

1. Ngoại thương hai nước Việt Nam – Nhật Bản 9

2. Cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam sang Nhật 12

Trọng tâm xuất khẩu vào Nhật những năm tới 13

3. Đánh giá về tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật 18

4. Nhật Bản – thị trường đầy hứa hẹn của hàng hoá Việt Nam 20

4.1. Thị trường hàng hóa rộng lớn và đa dạng hoá 20

4.2. Tính mở với hàng hoá nước ngoài 22

4.3. Những nỗ lực trong xúc tiến nhập khẩu và chính sách mở cửa thị trường 22

4.4. Xu hướng thay đổi cơ cấu nhập khẩu của Nhật Bản – cơ hội tốt cho hàng xuất khẩu của Việt Nam 24

Chương II. Những đặc trưng và văn hoá kinh doanh trên thị trường Nhật Bản 27

I. Thị trường Nhật Bản 27

1. Đặc trưng văn hoá của thị trường Nhật 27

Yếu tố con người và văn hóa tác động và hình thành nên nét đặc trưng của thị trường Nhật Bản 27

a. Tính hiếu kỳ và nhạy cảm với văn hoá nước ngoài 29

b. ý thức tôn trọng những giá trị truyền thống 30

c. óc thẩm mỹ và tính cầu toàn 31

d. Xu hướng thu nhỏ và đa dạng hoá 32

2. Phân phối hàng hoá trên thị trường Nhật Bản 33

a. Hệ thống bán hàng 33

b. Các mối quan hệ 36

c. Phương thức bán hàng trên thị trường 36

3. Hệ thống thanh toán 37

II. Người tiêu dùng Nhật Bản 38

1. Những yếu tố quyết định tới tiêu dùng của người Nhật

a. Thu nhập 38

b. Tuổi tác và lối sống 39

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hàng hóa của người tiêu dùng Nhật Bản 41

a. Thời trang 41

b. Hình thức của hàng hoá 42

c. Chất lượng 44

d. Nhãn hiệu hàng 45

e. Giá cả 45

f. Môi trường 46

3. Những xu hướng tiêu dùng mới 46

III. Doanh nghiệp Nhật Bản và cách làm việc trong doanh nghiệp 47

1. Văn hoá trong doanh nghiệp 47

a. ý thức tôn trọng lễ nghi và thứ bậc 47

b. Cách ứng xử trong công việc 48

c. ý thức làm việc 50

2. Thói quen đàm phán của các doanh nghiệp Nhật Bản 52

a. Lễ nghi và thứ bậc 52

b. Coi đàm phán như một cuộc đấu tranh thắng bại 53

c. Tránh xung đột bằng cách thoả hiệp 54

d. Tìm hiểu rõ đối tác trước khi đàm phán 54

e. Thao túng nhật trình của đối tác 55

f. Lợi dụng điểm yếu của đối thủ 55

g. Thảo luận đến từng chi tiết 55

Chương III. Giải pháp và những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường Nhật Bản 57

I. Xu hướng phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Nhật Bản 57

1. Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản 57

2. Bức tranh dự báo về quan hệ Nhật Việt 59

a. Hàng xuất khẩu Việt Nam sang Nhật 60

b. Thị trường gia công tại Việt Nam 60

3. Những tổ chức – cây cầu nối liền Việt Nam - Nhật Bản 62

II. Những kiến nghị nhà nước 63

1. Xác định rõ vị trí của thị trường Nhật trong xuất khẩu của Việt Nam 63

2. Cải tổ và hoàn thiện hệ thống pháp lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả 63

3. Có chính sách khuyến khích 64

4. Xây dựng hình ảnh quốc gia 65

III. Những lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường 67

1. Tiếp cận thị trường 67

a. Thông qua một doanh nhân hoặc một tổ chức có uy tín giới thiệu 67

b. Tham gia các triển lãm, hội chợ thương mại 68

c. Tham gia hội nghị và các đoàn đàm phán thương mại 68

d. Sử dụng các phương tiện thông tin công cộng, đặc biệt là Internet 69

2. Đàm phán 69

a. Tìm hiểu kỹ đối tác đàm phán 70

b. Sử dụng phiên dịch 71

c. Tác phong ăn mặc, tặng quà và sử dụng danh thiếp 72

d. Chuẩn bị kỹ nội dung và các điều khoản đàm phán chi tiết đến mức có thể 72

e. Giữ thái độ bình tĩnh và lắng nghe trong cuộc đàm phán 73

f. Nắm bắt được ý đồ của đối phương 74

3. Thâm nhập thị trường 75

a. Xây dựng một thương hiệu vững chắc 75

b. Nâng cao chất lượng của hàng hoá 76

c. Hợp lý hoá giá cả để tăng sức cạnh tranh 79

d. Tạo dựng uy tín trong thuơng mại 79

e. Khắc phục những tập quán kinh doanh chưa tương đồng 80

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY