Khóa luận Vận dụng nghệ thuật marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng

Công tác tổ chức, điều hành sản xuất đã được sắp xếp lại gọn nhẹ, hiệu quảcao hơn. Các mặt công tác, quản lý về kỹ thuật, kinh doanh, tiếp thị cũng không ngừng được đổi mới. Các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, thể thao, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được quan tâm, duy trì. Những kết quả mà Xí nghiệp Xếp dỡ Hoàng Diệu đã đạt được là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của chủ trương đổi mới tổ chức sản xuất khu vực Cảng chính của Đảng uỷ Cảng Hải Phòng. Mô hình mới đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ sở vật chất kỹthuật, lao động của toàn khu vực. Thông qua đó, việc điều động tàu bè, phương tiện thiết bị, điều phối lao động thuận lợi, hiệu quả hơn; Việc giao dịch, kết phối hợp với các chủ hàng, chủ tàu, các cơ quan quản lý nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Công tác tổ chức, điều hành sản xuất đã được sắp xếp lại gọn nhẹ, hiệu quả

cao hơn. Các mặt công tác, quản lý về kỹ thuật, kinh doanh, tiếp thị cũng không

ngừng được đổi mới. Các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, thể thao,

chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được quan tâm, duy trì.

Những kết quả mà Xí nghiệp Xếp dỡ Hoàng Diệu đã đạt được là minh chứng

sinh động cho tính đúng đắn của chủ trương đổi mới tổ chức sản xuất khu vực

Cảng chính của Đảng uỷ Cảng Hải Phòng.

Mô hình mới đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ sở vật chất kỹ

thuật, lao động của toàn khu vực. Thông qua đó, việc điều động tàu bè, phương

tiện thiết bị, điều phối lao động thuận lợi, hiệu quả hơn; Việc giao dịch, kết phối

hợp với các chủ hàng, chủ tàu, các cơ quan quản lý nhanh chóng, dễ dàng hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY