Khóa luận Vai trò của tham số tự do trong phương pháp toán tử qua ví dụ bài toán dao động tử phi điều hòa

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 2

LỜI CẢM ƠN . 3

LỜI MỞ ĐẦU. 4

Chương 1: LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN DỪNG. 7

1.1 Sơ đồ Rayleigh-Schrödinger và phương pháp nhiễu loạn dừng:. 7

1.2 Bài toán dao động tử phi điều hòa:. 9

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ VÀ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG TỬ PHI ĐIỀU

HÒA BẬC BỐN . 13

2.1 Phương pháp toán tử và bài toán dao động tử phi điều hòa bậc bốn: . 13

2.2 Kết quả:. 16

Chương 3: VAI TRÒ CỦA THAM SỐ TỰ DO TRONG PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ QUA

VÍ DỤ BÀI TOÁN DAO ĐỘNG TỬ PHI ĐIỀU HÒA BẬC BỐN. 19

3.1 Tham số tự do ω và lý thuyết cực tiểu năng lượng: . 19

3.2 Kết quả khảo sát thực tế và phương pháp dùng tỉ số 2 2nnnnVH:. 22

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI . 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 32

PHỤ LỤC. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY