Khóa luận Vai trò các Điều ước quốc tế về Hải quan hoặc liên quan đến Hải quan trong quá trình hiện đại hoá Hải quan

Yêu cầu thực hiện luật Hải quan nói chung và yêu cầu áp dụng các kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại nói riêng đặt ra khá cụ thể và cấp bách. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật vào thực tế mặc dù cho đến nay được đánh giá là suôn sẻ nhưng nếu xét theo nguyên lý hoạt động của hải quan hiện đại thì hiện vẫn chưa có định hướng tiếp cận và giải pháp cụ thể để thực hiện một số nội dung nghiệp vụ có tính mũi nhọn như quản lý rủi ro hay phân loại hàng hoá trước, xử lý thông tin tình báo hải quan. Ví dụ, để tăng tỷ lệ hàng miễn kiểm tra trong khi vẫn giữ nguyên yêu cầu quản lý, nếu theo nguyên lý quản lý rủi ro thì phải rà soát, làm chặt hơn các tiêu chí liên quan việc lựa chọn hàng hoá ở khâu tiếp nhận, phân luồng tờ khai để tăng khả năng xác định trọng điểm thì ta lại xử lý bằng cách tăng thêm diện và số mặt hàng được miễn kiểm tra bằng biện pháp hành chính (một quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Việc làm này theo lý thuyết về quản lý rủi ro, thực chất chỉ là chuyển giao rủi ro của việc thực hiện ở cấp cơ sở lên việc chỉ đạo quản lý ở cấp ngành và cao hơn. Đây cũng là tình trạng tương tự ở các nội dung nghiệp vụ hiện đại khác.

Yêu cầu thực hiện luật Hải quan nói chung và yêu cầu áp dụng các kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại nói riêng đặt ra khá cụ thể và cấp bách. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật vào thực tế mặc dù cho đến nay được đánh giá là suôn sẻ nhưng nếu xét theo nguyên lý hoạt động của hải quan hiện đại thì hiện vẫn chưa có định hướng tiếp cận và giải pháp cụ thể để thực hiện một số nội dung nghiệp vụ có tính mũi nhọn như quản lý rủi ro hay phân loại hàng hoá trước, xử lý thông tin tình báo hải quan. Ví dụ, để tăng tỷ lệ hàng miễn kiểm tra trong khi vẫn giữ nguyên yêu cầu quản lý, nếu theo nguyên lý quản lý rủi ro thì phải rà soát, làm chặt hơn các tiêu chí liên quan việc lựa chọn hàng hoá ở khâu tiếp nhận, phân luồng tờ khai để tăng khả năng xác định trọng điểm thì ta lại xử lý bằng cách tăng thêm diện và số mặt hàng được miễn kiểm tra bằng biện pháp hành chính (một quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Việc làm này theo lý thuyết về quản lý rủi ro, thực chất chỉ là chuyển giao rủi ro của việc thực hiện ở cấp cơ sở lên việc chỉ đạo quản lý ở cấp ngành và cao hơn. Đây cũng là tình trạng tương tự ở các nội dung nghiệp vụ hiện đại khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY