Khóa luận Ứng dụng Hand Held trong hệ thống quản lý kinh doanh nước sạch

Danh mục viết tắt 4Lời mở đầu 6Chương 1 Tổng quan về đề tài 71.1 Giới thiệu đề tài 71.1.1 Tên đề tài 71.1.2 Phân tích đề tài 71.1.3 Mục tiêu của đề tài 71.1.4 Phạm vi của đề tài 71.2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 81.2.1 Hand Held (thiết bị cầm tay) 81.2.2 Sql server CE 111.2.3 Visual Basic .Net (VB.net) 131.2.4 Giới thiệu về .Net Compact Framwork 2.0 141.2.5 Các cách kết nối giữa PC và PPC 151.2.6 Giới thiệu về phần mềm đồng bộ ActiveSync 4.5 161.2.7 Các cách cài đặt chương trình lên PPC 17Chương 2 Khảo sát hệ thống 202.1 Khảo sát hiện trạng 202.1.1 Bảng giá nước 202.1.2 Các đối tượng cần quản lý & quan hệ giữa chúng 202.1.3 Đọc chỉ số công tơ 212.1.4 Lập hóa đơn 222.2 Một số báo cáo thu được 242.2.1 Bảng ghi chỉ số đồng hồ theo sổ đọc 242.2.2 Bảng theo dõi nộp tiền nước 242.2.3 Báo cáo nộp tiền nước 252.2.4 Bảng kê nhân viên theo sổ đọc 25Chương 3 Phân tích và thiết kết hệ thống 263.1 Sơ đồ chức năng của hệ thống kinh doanh quản lý nước sạch 263.2 Giới thiệu về hệ thống quản lý kinh doanh nước sạch 273.3 Phân tích phân hệ quản lý hóa đơn 273.3.1 Phát biểu bài toán 273.3.2 Quản lý số đọc và sản lượng 273.3.3 Lập hóa đơn 293.3.4 Quản lý hóa đơn 293.3.5 Chuyển số liệu khai thác nợ 303.4 Phận tích hệ thống ứng dụng Hand held 303.4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 303.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 313.4.3 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 323.4.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng nhập chỉ số 333.4.5 Biểu đồ mức dưới đỉnh của chức năng tính hóa đơn 343.4.6 Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng in hóa đơn 353.4.7 Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng lập hóa đơn trực tiếp 363.5 Mô tả chức năng 363.5.1 Nhập chỉ số đồng hồ 363.5.2 Nhập chỉ số chốt 383.5.3 Tính hóa đơn 383.5.4 Hủy hóa đơn 473.5.5 In hóa đơn 473.5.6 Lập hóa đơn trực tiếp 493.6 Thiết kế hệ thống 513.6.1 Tổng quan về thiết kế kiến trúc hệ thống quản lý kinh doanh nước sạch 513.6.2 Mô hình thực thể liên kết 513.6.3 Thiết kết về dữ liệu 52Chương 4 Thiết kết giao diện và cài đặt chương trình 674.1 Thiết kế tổng thể 674.1.1 Tab 1: Tạo cơ sở dữ liệu (Create database) 674.1.2 Tab 2: Nhập dữ liệu (Insert Data) 674.1.3 Tab 3: Thoát (Exit) 684.2 Hướng dẫn cài đặt chương trình vb.net lên Pocket PC 684.2.1 Cài đặt phần mềm ActiveSync 4.5 684.2.2 Cài đặt .NET Compact Framwork 2.0 704.2.3 Tạo thư viện System.Data.sqlserverce 3.0 trên PPC 734.2.4 Copy file .exe của chương trình chính từ PC vào \Document của PPC 744.3 Một số giao diện của chương trình 744.3.1 Chương trình chính (Main form) 744.3.2 Tạo cơ sở dữ liệu (Create Data) 764.3.3 Nhập dữ liệu (Insert Data) 774.3.4 Nhập chỉ số, tính tổng sản lượng nước tiêu thụ và tổng tiền nước (Sum Num) 784.4 Hướng dẫn sử dụng 82Danh mục các hình vẽ 83Danh mục các bảng 84Tài liệu tham khảo 84

Danh mục viết tắt 4

Lời mở đầu 6

Chương 1 Tổng quan về đề tài 7

1.1 Giới thiệu đề tài 7

1.1.1 Tên đề tài 7

1.1.2 Phân tích đề tài 7

1.1.3 Mục tiêu của đề tài 7

1.1.4 Phạm vi của đề tài 7

1.2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 8

1.2.1 Hand Held (thiết bị cầm tay) 8

1.2.2 Sql server CE 11

1.2.3 Visual Basic .Net (VB.net) 13

1.2.4 Giới thiệu về .Net Compact Framwork 2.0 14

1.2.5 Các cách kết nối giữa PC và PPC 15

1.2.6 Giới thiệu về phần mềm đồng bộ ActiveSync 4.5 16

1.2.7 Các cách cài đặt chương trình lên PPC 17

Chương 2 Khảo sát hệ thống 20

2.1 Khảo sát hiện trạng 20

2.1.1 Bảng giá nước 20

2.1.2 Các đối tượng cần quản lý & quan hệ giữa chúng 20

2.1.3 Đọc chỉ số công tơ 21

2.1.4 Lập hóa đơn 22

2.2 Một số báo cáo thu được 24

2.2.1 Bảng ghi chỉ số đồng hồ theo sổ đọc 24

2.2.2 Bảng theo dõi nộp tiền nước 24

2.2.3 Báo cáo nộp tiền nước 25

2.2.4 Bảng kê nhân viên theo sổ đọc 25

Chương 3 Phân tích và thiết kết hệ thống 26

3.1 Sơ đồ chức năng của hệ thống kinh doanh quản lý nước sạch 26

3.2 Giới thiệu về hệ thống quản lý kinh doanh nước sạch 27

3.3 Phân tích phân hệ quản lý hóa đơn 27

3.3.1 Phát biểu bài toán 27

3.3.2 Quản lý số đọc và sản lượng 27

3.3.3 Lập hóa đơn 29

3.3.4 Quản lý hóa đơn 29

3.3.5 Chuyển số liệu khai thác nợ 30

3.4 Phận tích hệ thống ứng dụng Hand held 30

3.4.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 30

3.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 31

3.4.3 Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh 32

3.4.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng nhập chỉ số 33

3.4.5 Biểu đồ mức dưới đỉnh của chức năng tính hóa đơn 34

3.4.6 Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng in hóa đơn 35

3.4.7 Biểu đồ dữ liệu mức dưới đỉnh của chức năng lập hóa đơn trực tiếp 36

3.5 Mô tả chức năng 36

3.5.1 Nhập chỉ số đồng hồ 36

3.5.2 Nhập chỉ số chốt 38

3.5.3 Tính hóa đơn 38

3.5.4 Hủy hóa đơn 47

3.5.5 In hóa đơn 47

3.5.6 Lập hóa đơn trực tiếp 49

3.6 Thiết kế hệ thống 51

3.6.1 Tổng quan về thiết kế kiến trúc hệ thống quản lý kinh doanh nước sạch 51

3.6.2 Mô hình thực thể liên kết 51

3.6.3 Thiết kết về dữ liệu 52

Chương 4 Thiết kết giao diện và cài đặt chương trình 67

4.1 Thiết kế tổng thể 67

4.1.1 Tab 1: Tạo cơ sở dữ liệu (Create database) 67

4.1.2 Tab 2: Nhập dữ liệu (Insert Data) 67

4.1.3 Tab 3: Thoát (Exit) 68

4.2 Hướng dẫn cài đặt chương trình vb.net lên Pocket PC 68

4.2.1 Cài đặt phần mềm ActiveSync 4.5 68

4.2.2 Cài đặt .NET Compact Framwork 2.0 70

4.2.3 Tạo thư viện System.Data.sqlserverce 3.0 trên PPC 73

4.2.4 Copy file .exe của chương trình chính từ PC vào \Document của PPC 74

4.3 Một số giao diện của chương trình 74

4.3.1 Chương trình chính (Main form) 74

4.3.2 Tạo cơ sở dữ liệu (Create Data) 76

4.3.3 Nhập dữ liệu (Insert Data) 77

4.3.4 Nhập chỉ số, tính tổng sản lượng nước tiêu thụ và tổng tiền nước (Sum Num) 78

4.4 Hướng dẫn sử dụng 82

Danh mục các hình vẽ 83

Danh mục các bảng 84

Tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY